Regeringen vill se klimatanpassat statsstöd

EU Sverige uppmanar, tillsammans med fem andra EU-länder, till ett mer klimatanpassat statsstöd. Länderna vill att statsstöden ska användas för att påskynda den fossilfria omställningen i medlemsländerna, istället för att bidra till åtgärder som skadar klimatet.

Regeringen vill se klimatanpassat statsstöd
Sverige och fem andra länder vill ha ett klimatanpassat statsstöd. Foto: Adobe Stock

Under måndagen skickade Sverige tillsammans med Irland, Lettland, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland, ett gemensamt yttrande till EU-kommissionen. Yttrandet innehåller krav på att göra statsstöden mer klimatanpassade.

– Ett klimatanpassat statsstödsregelverk är nödvändigt för att den gröna omställningen verkligen ska få genomslag i hela Europa. Jag är glad över att flera medlemsländer ansluter till Sveriges initiativ att allt statsstöd får en klimatdimension, säger näringsminister Ibrahim Baylan, i ett uttalande.

Statsstöd ska bidra till biologisk mångfald

EU-kommissionen kommer inom kort att diskutera regelverket kring statsstöden och det är i samband med det som Sverige och de andra länderna nu försöker trycka på för en förändring.

Länderna vill bland annat se ett förtydligande kring hur statsstöden ska användas för att EU:s handelssystem för utsläppsrätter ska bli effektivare.

Länderna kräver också regler för hur stödåtgärder ska bidra till att uppmuntra cirkulära affärsmodeller samt enklare regler för statsstöd som går till att bevara biologisk mångfald och naturliga kolsänkor.

Här hittar du hela yttrandet från de sex länderna.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.