Nytt EU-förslag om hållbarhetsrapportering oroar

EU EU-kommissionen föreslår ändrade krav kring företagens hållbarhetsrapportering. Förslaget ska underlätta för investerare, men oroar företagare. Torbjörn Westman uppmanar företag att förbereda sig nu.

Nytt EU-förslag om hållbarhetsrapportering oroar
Torbjörn Westman uppmanar företag att förbereda sig nu.. Foto: KPMG, Adobe Stock.

När EU-kommissionen i slutet på april i år la fram förslaget om taxonomin, fick det stor uppmärksamhet i medier. Lite i skymundan hamnade förslaget om nya krav på hållbarhetsrapportering för företag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– EU kallar det för ett nytt förslag, däremot är det väl egentligen en förändring av nuvarande Non-Financial Reporting Directive (NFRD), säger Torbjörn Westman på KPMG och ordförande för Far:s expertgrupp på hållbarhet.

Hållbarhetsrapportering för alla börsnoterade bolag

Det nya förslaget kallas av EU-kommissionen för Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Syftet är att den information som ett företag rapporterar kring sitt hållbarhetsarbete ska bli jämförbar, tillräcklig och kvalitativ.

Förslaget innehåller en hel del nyheter jämfört med hur det ser ut idag. För det  första, ska alla börsnoterade företag, oavsett storlek, rapportera. Detta har blivit den stora nyheten ute i Europa, men för oss här hemma spelar det en mindre roll.

– I Sverige är den förändringen inte lika påtaglig, eftersom vi redan har sänkt gränsen för vilka företag som omfattas av rapporteringskrav, säger Torbjörn Westman.

För det andra kan frågan om vilka bolag som ska rapportera enligt taxonomin i sin hållbarhetsrapport, komma att påverka svenska företag. Vilka det exakt blir, är ännu inte klart.

Fakta

3 förberedelser för företag inför rapporteringen

Torbjörn Westman från KPMG listar tre saker som företag behöver börja förbereda inför kommande krav på rapportering:
  • Börja i tid. Det kommer bli en omfattande rapportering.
  • Se över hållbarhetsarbetet. Fundera kring upplägget av hållbarhetsarbete, vilka är möjligheterna och utmaningarna?
  • Fundera över insamlingen av data. Företag kommer behöva ha dokumenterade processer för de nyckeltal som de tar fram. Se över vilken data som du behöver ta fram. Behövs någon form av stöd för att göra det?

Striktare krav på vad som rapporteras

Ytterligare en nyhet som är intressant för Sverige, är den om vad det är som EU-kommissionen vill att företagen ska rapportera om.

– Det som är nytt är att det blir en addering kring vad som ska rapporteras in. Vi vet inte exakt vad som ska läggas på ännu, men vid mitten på 2022 ska EU-kommissionen lägga fram förslaget kring en standard. Efter det kommer vi veta på ett ungefär vad det är som gäller, säger Torbjörn Westman.

Taxonomin inkluderas i hållbarhetsrapporteringen

EU har dock redan flaggat för att vissa områden kommer att vara med i den nya standarden. Till exempel rör det sig om vilka klimatrisker ett företag har, för att inte nämna taxonomin och disclosureförordningen som EU-kommissionen vill integrera i rapporteringen.

EU-kommissionen föreslår även krav på att hållbarhetsrapporteringen ska granskas av tredje part.

Företag kritiska till mer rapportering

Kvinna, företag, pärm, rapportering.
Malin Ripa. Bild: Cicci Jonson, Bilduppdraget.

Förslaget har väckt en del oro hos företagen. I slutet av april i år anordnade Svenskt näringsliv ett webinarium på temat. Malin Ripa, hållbarhetschef på Axel Johnson International, förklarade då vilka utmaningar hon såg för icke-börsnoterade bolag.

– Det finns många delar i förslaget som kommer leda till att man undviker greenwash och att det blir mer faktabaserat, det tror jag är viktigt för hela hållbarhetsområdet, säger Malin Ripa, och fortsätter:

– Men fokuset är väldigt mycket på investerare. Tar vi då icke-noterade bolag så blir frågan vem det är som är intresserad av vår information? Och då är frågan, vad är det värt för onoterade bolag att lägga de resurser som krävs för att genomföra detta?

”Det är väldigt många olika standarder”

Christina Friborg, hållbarhetsdirektör på börsnoterade SSAB, är även hon kritisk till mer rapportering.

Kvinna, företag, hållbarhet, rapportering.
Christina Friborg. Foto: SSAB. Christina Friborg, hållbarhetsdirektör på SSAB.

– Som rapporterande bolag är det väldigt många olika standarder och initiativ som landar på våra bolag. Det här blir en ganska tung börda om de inte kräver samma data, vilket de i dagsläget inte gör.

– Flera bolag rapporterar redan enligt exempelvis GRI och SASB (Sustainability Accountanting Standards Board, reds. amn.), och nu kommer det nya krav i EU. Jag hoppas man tar reda på vilka system och datainsamlingar som finns och tar vara på det.

Företag bör förbereda sig

Torbjörn Westman förstår företagens oro och menar att det bästa alla företag kan göra i dagsläget är att inte vänta.

– Det kommer att bli omfattande rapportering och mitt tips till företagen är att förbereda sig tidigt, säger Torbjörn Westman.

Hur ska man som företag göra det?

– Det första man behöver se över är: Har vi något upplägg kring hållbarhetsarbete, vad är våra möjligheter och utmaningar, hur styr vi det arbetet? Det tror jag man behöver börja med, säger Torbjörn Westman, och fortsätter:

Företag kommer behöva ha dokumenterade processer för de nyckeltal som de tar fram. Du behöver börja föra en dialog redan nu. Kan jag få in den data som jag behöver? Kommer jag framöver behöva någon form av stöd för att göra det? Vi som granskar kommer efterfråga fullständighet.

“Olyckligt med en till rapporteringsstandard”

Förslaget ligger nu hos ministerrådet och Europaparlamentet som i sin tur ska godkänna det. EU:s expertgrupp för finansiell rådgivning, Efrag, jobbar samtidigt med att ta fram den standard som företagen ska utgå ifrån i sin hållbarhetsrapportering.

– Företagen har redan massa krav på sig att rapportera och de vill ha en gemensam standard för det. EU har sagt att de ska ta inspiration ifrån och ha en dialog om de system som redan finns. Det vore olyckligt om det bara blir en till rapporteringsstandard, säger Torbjörn Westman.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.