Parisavtalet kräver åtta gånger högre ambitionsnivå

Klimat Trots att de europeiska företagen överlag lagt fast ambitiösa planer för att minska utsläppen är de otillräckliga för att nå Parisavtalets mål. För att nå drömscenariot om max 1,5 graders uppvärmning krävs åtta gånger högre ambitionsnivå, enligt en rapport från CDP.

Parisavtalet kräver åtta gånger högre ambitionsnivå
Foto: Stock Adobe.

Den internationella miljöorganisationen CDP har i en färsk rapport granskat nästan 1 000 företag. De motsvarar cirka 80 procent av den europeiska marknaden sett till företagens marknadsvärde.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Rapporten visar att mer än hälften av företagen fastställt övergångsplaner och att många gör framsteg i arbetet med att minska sina klimatavtryck.

På väg mot 2,7 grader

Samtidigt fastslår CDP att det krävs mer för att nå Parisavtalet, där målet är att temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader till år 2100. Med dagens ambitioner är utvecklingen på väg mot en temperaturökning på 2,7 grader.

– Att ledande företag inom många sektorer nu sätter ambitiösa mål för utsläppsminskningar är positivt. Men enbart ett av tio företag har tillräckligt ambitiösa klimatmål. Vår data visar att det kommer att krävas större ansträngningar från företag och finansiella institutioner för att målen ska nås, säger Maxfield Weiss, Europachef på CDP, i en kommentar.

Sverige bättre än genomsnittet

Men skillnaderna mellan olika europeiska länder är också stora. Sverige är tillsammans med Schweiz och Danmark bättre än genomsnittet. Utsläppsmålen för svenska företag motsvarar i dag en temperaturökning på 2,5 grader till år 2100.

På den motsatta sidan av skalan återfinns Belgien, Storbritannien och Italien. Företagen i dessa tre länder har utsläppsmål som motsvarar en temperaturökning på 3 grader.

Inget land ligger dock i paritet med Parisavtalet. Totalt motsvarar de europeiska företagens utsläppsmål en temperaturökning på 2,7 grader. För att nå Parisavtalets scenario om 1,5 graders uppvärmning till år 2100 krävs att företagens ambitionsnivå blir åtta gånger högre än i dag.

Utlåningar och investeringar

För att driva på utvecklingen har många av Europas ledande finansiella institutioner upprättat mål för att deras utlåningar och investeringar ska överensstämma med målen.

– Detta kommer att hjälpa till i skapandet av en god cirkel. De företag som ligger i framkant av utvecklingen kommer att ha lättare att hitta investerare, kommenterar James David, chef för finansiell service och hållbara finanser på managementkonsultbolaget Oliver Wyman.

Banker sätter mål

Uppskattningsvis 95 procent av det utlånade kapitalet till Europas företag kommer i dag från banker som har mål i enlighet med Parisavtalet. Å andra sidan har endast ett av tio företag utsläppsmål som är i linje med bankernas. Bankerna som har dessa hållbarhetsmål och som fortfarande lånar ut kapital till dessa företag kan därför anses vara långt ifrån att nå målen för Parisavtalet, enligt CDP.

– Banker och investerare har egna höga ambitioner. Nu måste de också engagera sig i att få företag att dela med sig mer av klimatdata och öka deras engagemang. Detta så att vi kan öka Europas chanser att nå målen i Parisavtalet och bli världens första klimatneutrala kontinent, säger Maxfield Weiss.

Läs hela rapporten här. 

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.