Ny forskning: Sverige måste dubbla klimatåtgärderna för att nå Parisavtalet

Klimat Sverige måste mer än fördubbla sina ambitioner för att uppfylla alla löften i Parisavtalet. Det visar ny forskning från Uppsala universitet.

Ny forskning: Sverige måste dubbla klimatåtgärderna för att nå Parisavtalet
Foto: Pixabay.

– Vår analys är den första som med utgångspunkt i Parisavtalet och den senaste forskningen från FN:s klimatpanel kvantifierar de utsläppsminskningar som krävs inom Sverige, Storbritannien och andra industrialiserade länder, säger studiens förstaförfattare Kevin Anderson.

Forskarna till studien som publicerats i tidskriften Climate Policy, har granskat FN:s klimatpanels koldioxidbudgetar.

Fakta

Hur har studien gått till?

Forskarna har utgått från FN:s klimatpanels koldioxidbudgetar. Dessa har sedan vägs samman med de åtaganden olika länder förpliktigat sig till enligt Parisavtalet. Forskarna har sedan jämfört detta med vad länderna hittills genom lagstiftning och andra insatser gjort för att minska framtida utsläpp och räknat ut vad som ytterligare krävs för att de ska kunna leva upp till vad de lovat.

Till skillnad mot många liknande studier har forskarna inte räknat in tekniska metoder för att storskaligt fånga in och lagra koldioxid eftersom de är för oprövade. Av liknande anledningar har de heller inte tagit med vissa förstärkande återkopplingar som klimatförändringar kan resultera i, så som ökande utsläpp från jordar och stora metanutsläpp från både tropikerna och en tinande permafrost, på grund av osäkerheten kring dessa.

Källa: Uppsala universitet

Resultatet visar att både Sverige och Storbritannien – två länder som har några av världens mest omfattande klimatlagar, måste mer än fördubbla sina ambitioner för att nå sina åtaganden i Parisavtalet.

Koldioxidutsläppen måste minska drastiskt

Sverige måste omgående minska sina nationella koldioxidutsläpp med 12-15 procent per år, för att nå målet om två graders uppvärmning. Det visar forskarnas beräkningar.

Så tidigt som 2035 behöver Sverige, Storbritannien och andra rika industrialiserade länder vara klara med en energiomställning till nollutsläpp.

Rika länder bär större ansvar

– Vår studie visar på de omfattande utsläppsminskningar som nu krävs om vi vill undvika de allra värsta klimatförändringarna. Inget industrialiserat land har historiskt ens kommit nära att minska utsläppen i den takt som nu krävs, säger Isak Stoddard vid institutionen för geovetenskaper på Uppsala universitet.

I studien har han och kollegorna tagit hänsyn till Parisavtalets skrivelser om att rika länder, som bär det huvudsakliga ansvaret för de förhöjda koldioxidhalterna i atmosfären, ska vidta de kraftfullaste åtgärderna för att minska utsläppen.

Läs mer om forskningen här.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.