SLU skärper miljökraven inom fem nyckelområden

Miljöarbete Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, vill skärpa sitt miljöarbete för att minska klimatpåverkan. Handlingsplanen baseras på miljömål inom fem områden, bland annat tjänsteresor. Där är siktet inställt på att minska de fossila utsläppen från flygresor med totalt 60 procent fram till 2025.

SLU skärper miljökraven inom fem nyckelområden
SLU i Umeå. Foto: Axel Ljudén.

SLU betecknar sig själva som ett ”miljöuniversitet” där hållbarhet går som en röd tråd genom i stort sett all utbildning och forskning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?
Johanna Sennmark, miljöchef SLU.
Johanna Sennmark, miljöchef SLU.
Foto: Mia Peterson.

– Hela verksamheten syftar till att bidra till att ta fram och förmedla kunskap om hållbara system och ansvarsfullt brukande av naturresurserna, säger miljöchefen Johanna Sennmark.

 

Vill växla upp

Universitet har även tidigare satt upp mål för sitt miljöarbete, men växlar nu upp för att minska klimatpåverkan.

– Ambitionen är att minska klimatpåverkan i enlighet med Parisavtalet. Det innebär givetvis en hel del utmaningar och målkonflikter. Samtidigt har vi det väl förspänt genom att förfoga över spetskompetens inom just miljöområdet, betonar hon.

Handlingsplanen innehåller miljömål inom fem nyckelområden – tjänsteresor, utbildning, miljöanalys, energi och inköp av mat. Målen ligger också i linje med SLU:s nya övergripande strategi där hållbarhet är ett av fokusområdena.

Detta är universitetets fem fokusområden:

1.Tjänsteresorna

Tjänsteresor i allmänhet och flygresor i synnerhet är det område som har störst klimatpåverkan i universitetets verksamhet och som nu också omfattas av de mest radikala åtgärderna.

Redan 2013 sattes målet att minska flygresandet med totalt 10 procent per helårsanställd för in- och utrikesresor. Det målet uppnåddes och har nu följts upp med sikte på att minska de fossila utsläppen från flygresor med totalt 60 procent jämfört med 2019.

– Ingenting är hugget i sten om fördelningen mellan inrikes och utrikes flygresor. Men det skulle kunna motsvaras av en minskning på 90 procent för inrikes och 50 procent för utrikes, förklarar Johanna Sennmark.

Inget förbud mot flyg

Något uttryckligt förbud mot flygresor råder inte, utan snarare rekommendationer om nya resemönster. I det ingår en del riktlinjer kring hur man bör tänka när man planerar sina tjänsteresor.

– Grundprincipen är att det är tåg som gäller för inrikes resor. Dessutom kan det vara bra att fundera ett varv kring hur många som behöver delta i resan eller om det fysiska mötet går att ersätta med ett digitalt. Men också vad vi ska göra när vi ändå måste flyga. De flygresor som vi gjort hittills har inte varit i onödan, men kräver nu att vi tänker nytt, säger Johanna Sennmark.

Egen klimatfond

Att man valt 2019 som basår har ingenting med pandemin att göra, utan beror på att arbetet med målformuleringen inleddes för över ett år sedan. Däremot har SLU:s resande under 2020 som för så många andra reducerats till ett minimum.

Några krav på att välja flyg med biobränsle för att minska klimatpåverkan ingår heller inte i handlingsplanen. Diskussioner pågår men tills vidare kompenseras flygresorna med bidrag till den egna klimatfonden.

– För varje flygresa ges ett bidrag till fonden. Från den kan man sedan söka medel till olika interna klimatprojekt som syftar till att minska de fossila utsläppen, förklarar Johanna Sennmark.

2. Utbildningen

Målet är att integrera hållbar utveckling i 100 procent av programmen jämfört med cirka 80 procent i dag. I kursutvärderingen ska man också senast 2025 få minst 3,5 av 5,0 möjliga i medelvärde på frågan om i vilken utsträckning som hållbarhet har integrerats i utbildningen.

– Det finns även planer på att systematiskt fråga våra alumner några år efter examen, om de tycker sig ha fått rätt verktyg i sitt hållbarhetsarbete. Det är ingen exakt måttstock, men ger ändå en fingervisning om kvaliteten på utbildningen, säger Johanna Sennmark.

3. Göra miljödata mer tillgängliga

SLU har ett nationellt uppdrag att utföra fortlöpande miljöanalyser och upprätta miljödata inom olika områden. De används sedan som beslutsunderlag av olika aktörer i samhället. Det handlar om till exempel uppföljning av nationella miljömål, internationella åtaganden och övergripande målsättning om hållbar utveckling enligt Agenda 2030.

Mål för 2025

I flera år har SLU strävat efter att göra dessa miljödata ännu mer tillgängliga. Minst 90 procent av alla verksamheter som deltar i SLU:s kvalitetsarbete ska senast vid utgången av 2025 tillhandahålla öppna data via internet enligt den kvalitetsguide som gäller för miljödatahantering.

– Målet är alltså att öka tillgängligheten av miljödata. Ju bättre tillgänglighet, desto bättre beslutsunderlag och större möjligheter till uppföljning, säger Johanna Sennmark.

4. Energin

Målet är att SLU ska öka den egna produktionen av energi, motsvarande 50 procent av användningen till de egna fastigheterna, framförallt genom att montera solceller på taken.

Ett dilemma är att en stor del av de fastigheter som SLU disponerar hyrs av Akademiska Hus. Men tillsammans med Akademiska Hus har SLU nått en överenskommelse. Minst 15 procent ska sparas på energinotan i de hyrda fastigheterna fram till 2027 jämfört med 2019.

– Den här delen är särskilt rolig och visar att samarbete är nyckel till att hitta åtgärder, påpekar Johanna Sennmark. Målet inkluderar el, värme och kyla – och utan att det ska påverka komforten negativt i byggnaderna.

5. Maten

Syftet med riktlinjerna är att ge vägledning vid beställning av måltider och livsmedel med ambitionen att minska miljöbelastningen från konsumtion. Några definierade mål har dock inte upprättats.

– Det är svårt att mäta. Men det handlar om att beställa rätt produkter, ställa miljökrav vid upphandlingar, minska matsvinnet med mera, förklarar Johanna Sennmark.

2020 utmärker sig

2020 blev dock ett speciellt år när det gäller inköp av mat.

– Eftersom inga konferenser ägde rum blev matinköpen och därmed klimatpåverkan i stort sett noll, säger hon.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.