Pär Larshans ska leda globalt arbete för cirkulär ekonomi

Karriär Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans ska leda en ny global arbetsgrupp för cirkulär ekonomi som Internationella Handelskammaren, ICC, har upprättat. Gruppen ska ur ett näringslivsperspektiv bidra med medskick om aktuella hållbarhetsfrågor inom FN, WCO och WTO.

Pär Larshans ska leda globalt arbete för cirkulär ekonomi
Ragn-Sells hållbarhetschef leder ICC's globala arbete för att påskynda omställningen till cirkulär ekonomi. Foto: Ragn-Sells.

Arbetsgruppen kommer att arbeta för att samla in exempel på hinder som företag möter på regulatorisk, juridisk och praktisk nivå. Därefter ska gruppen utveckla analyser inom området samt informera och påverka beslutsfattare.

Syftet med gruppen är att accelerera omställningen till en cirkulär ekonomi där internationell handel enligt ICC spelar en central roll.

100 företagsrepresentanter har anmält intresse

Redan före sitt första möte har fler än 100 företagsrepresentanter från olika branscher och delar av världen anmält sitt intresse att bidra till gruppens arbete.

– Trots att många material- och resursflöden är globala och förutsätter internationell handel sker regleringen av avfall i dag främst på nationell och kommunal nivå. Ett internationellt perspektiv är nödvändigt för att inte fragmenterade regler ska hindra en framgångsrik global omställning, säger Henrik Blomqvist, tf generalsekreterare, ICC Sverige i en kommentar.

Per Larshans ska leda guppens arbete

Gruppen har experter inom såväl miljö – och klimatfrågor som tullregler och handelspolitik.

Pär Larshans har utnämnts till gruppens medordförande. Han har länge verkat för att driva utvecklingen mot en cirkulär ekonomi framåt. Dels genom Näringsdepartementets program för näringslivets klimatomställning, dels som expert kopplat till Delegationen för Cirkulär ekonomi.

– Under Pärs ledning kommer den nya arbetsgruppen att ha en väldigt viktig roll i att erbjuda just ett sådant perspektiv, och i att belysa både utmaningar och möjligheter kopplat till omställningen, säger Henrik Blomqvist, tf generalsekreterare, ICC Sverige i en kommentar.

”Ser fram emot att samarbeta med företag med cirkulära ambitioner”

Pär Larshans ska leda gruppen tillsammans med Erick Hernández Gallego, delägare på Greenberg Traurig och Martina Kavanagh, Executive Program Manager, Import Compliance EMEA på IBM.

– Cirkulära materialflöden är en förutsättning för att industrin ska kunna bidra till uppfyllandet av Parisavtalet, och den cirkulära omställningen minskar risken att vi överträder våra planetära gränser. Jag ser fram emot att samarbeta med företag med cirkulära ambitioner från hela världen för att värna frihandeln som är helt nödvändig för en lyckad omställning, säger Pär Larshans.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.