Systembolaget antar tuffare klimatmål – vill halvera utsläppen till 2030

Klimat Systembolaget vill ansluta sig till Science Based Targets Initiative och halvera sina utsläpp till 2030. Målen omfattar hela värdekedjan, från uppvärmning av butiker till odling och produktion av dryck.

Systembolaget antar tuffare klimatmål – vill halvera utsläppen till 2030
Systembolaget antar tuffare klimatmål, som omfattar odling och produktion av dryck. Foto: Adobe Stock.

För att minska sin klimatpåverkan har Systembolaget sedan tidigare antagit åtgärder som att minska utsläppen från bland annat dryckesförpackningar, transporter, elanvändning och resor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

De nya målen omfattar även odling och produktion av dryck, internationella transporter samt uppvärmning av butiker.

– Jag är stolt över att vi nu har dessa tuffa och nödvändiga klimatmål att leva upp till. De är ambitiösa och för att nå dem ser vi fram emot ett fortsatt gott samarbete med bland annat våra många leverantörer. Hela värdekedjan från odling av råvara till återvinning av förpackning påverkar hur betydande utsläppen blir. Vi bär ett stort ansvar att göra allt vi kan när det gäller att minska klimatutsläppen i hela kedjan, säger Ann Carlsson Meyer, VD Systembolaget i ett pressmeddelande.

Vill nå netto noll i klimatpåverkan till 2045

Utöver att halvera sina utsläpp till 2030 vill Systembolaget även att utsläppen från den egna driften ska minska med 90 procent till 2025. Det är båda delmål mot att nå netto noll i klimatpåverkan till 2045.

– Alla världens företag och organisationer behöver axla sin roll i klimatkampen och som statligt bolag ser styrelsen att Systembolaget bör gå i bräschen. Därför har vi nu fattat beslut om dessa ambitiösa mål för att begränsa klimatpåverkan i så stor utsträckning som möjligt, menar Systembolagets styrelseordförande Göran Hägglund i ett pressmeddelande.

Ska få målen godkända av SBTi

2030-målet täcker omkring 90 procent av Systembolagets totala utsläpp, där mer än 99 procent kommer från scope 3, alltså det som ligger utanför den egna verksamheten. Målet innebär enligt Systembolaget en minskning av växthusgasutsläpp på drygt 300 000 ton, vilket motsvarar nollutsläpp från 35 000 svenskar.

Nästa steg för Systembolaget handlar om att få målen godkända enligt det internationella systemet Science Based Target Initiative.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.