Hon ska driva WWF:s arbete med näringslivets omställning: ”Vi behöver öka takten radikalt”

Karriär WWF värvar Elin Larsson som ny chef för avdelningen Näringsliv och Finans. I sin nya roll kommer hon att leda WWF Sveriges arbete med att ställa om näringslivet.
– V i behöver få till stora förändringar inom det här decenniet så vi behöver öka takten radikalt, säger hon till Miljö & Utveckling.

Hon ska driva WWF:s arbete med näringslivets omställning: ”Vi behöver öka takten radikalt”
Elin Larsson blir WWF:s nya chef för avdelningen Näringsliv och Finans. Foto: Troy Enekvist, WWF.

Elin Larsson har lång erfarenhet från hållbarhetsarbete inom näringslivet. Hon kommer närmast från RISE där hon var programdirektör för innovationsprogrammet Re:sourse. Dessförinnan har hon bland annat arbetat som hållbarhetschef för modeföretaget Filippa K.

I sin nya roll på WWF kommer hon att samordna och utveckla WWF Sveriges satsning på näringslivs – och finansfrågor. Uppdraget går bland annat ut på att hitta nya aktörer att samarbeta med samt säkerställa att metoderna som används är i linje med vad både företagen och vetenskapen behöver.

– WWF:s största fokus i näringslivsarbetet är på transformativa samarbeten, det vill säga samarbeten med stora branschledande företag för att ställa om deras verksamhet och värdekedjor, inklusive deras leverantörer och kunder. I dessa samarbeten verkar också bolaget för att driva på andra aktörer i och utanför sin bransch. Därmed bidrar dessa samarbeten till att hela branscher förflyttas mot att verka inom planetens gränser, säger Elin Larsson.

Arbetar med att påverka företag och politiker

I Sverige samarbetar WWF med flera stora företag och är med och driver nätverk och initiativ för att påverka branscher och deras värdekedjor. Arbetet går även ut på att påverka och inspirera företag och politiker i olika sammanhang, som till exempel COP27 som äger rum i november.

 – Kopplat till finans så vill vi se att finansiella institutioner blir en positiv drivkraft i omställningen till en ekonomi som håller sig inom de planetära gränserna. Där jobbar vi med att få finansiella nyckelaktörer att sätta absoluta och vetenskapligt baserade klimatmål genom Science Based Targets Initiative (SBTi), så att deras bidrag till den globala uppvärmningen kan mätas och utvärderas. Vi ser även redovisning av naturrelaterade risker och påverkan som centralt för att den finansiella sektorn ska kunna ställa om, säger Elin Larsson.

”Viktigt att koppla ihop forskningen med de som kan tillämpa den”

Vidare berättar hon att målet är att WWF driver på för ökad transparens genom initiativ som Taskforce on Nature-related Financial Disclosure (TNFD). Målet är att finansiella aktörers bidrag till hållbarhet ska bedömas av tillsynsmyndigheter enligt TNFDs riktlinjer, och att det ska bli en lika viktig komponent som den finansiella rapporteringen.

– För att lyckas skapa ett mer hållbart samhälle och mer hållbara affärer är det viktigt att koppla ihop forskningen med de som kan tillämpa den, och där har vi en viktig roll att fylla, att bygga broar mellan vetenskapen, företagen och finanssektorn, säger Elin Larsson.

 Vad lockade med uppdraget?

– WWF som organisation har alltid legat mig varmt om hjärtat, ända sedan jag var liten har pandan följt med mig på ett eller annat sätt. Vi befinner oss i en tid av stora förändringar om vi ska lyckas leva inom planetens gränser och vi behöver tänka om vad gäller design, produktion, ekonomi, strukturer och beteenden. Jag vill vara med och bidra till den förändringen och WWF gör så mycket bra för att stötta omställningen.

 Du har ju lång erfarenhet från mode/textil – vad tar du med dig därifrån in till WWF?

– Jag har jobbat inom många delar av mode och har en förståelse för både utmaningar och möjligheter inom olika delar av affären och hur svårt det kan vara att ställa om existerande affärsmodell. Det är tufft att förändra system och processer som är optimerade för något annat och det tar tid att förändra beteenden och mindsets, hos kunder, leverantörer men även internt. Jag kommer senast från RISE där jag var programchef för RE:Source. Där jobbade vi med alla typer av branscher och jag kunde se samma utmaningar där. Jag hoppas att denna förståelse gör att vi kan hitta rätt sätt att stötta företag oavsett bransch. Men den kanske största utmaningen är tiden, det tar tid att skapa medvetenhet, tid att komma på nya idéer, tid att testa, implementera och sedan utvärdera. Samtidigt är tiden knapp, vi behöver få till stora förändringar inom det här decenniet så vi behöver öka takten radikalt.

 Vad ligger överst på ditt skrivbord just nu?

– Det är stort fokus på biologisk mångfald nu och hur vi kan stötta företag och beslutsfattare att inkludera denna fråga i sina affärer och beslut. Förståelsen för biologisk mångfald har ökat och fler inser hur nära sammankopplade klimatet och den biologiska mångfalden är. Både för att klimatet är ett hot mot den biologiska mångfalden, men också för att den biologiska mångfalden kan vara med och dämpa klimateffekterna. För att företag ska överleva på sikt måste näringslivet ta sig an denna fråga. Och när företag agerar, kan positiva förändringar ske snabbt. Här jobbar vi med både näringslivet och finanssektorn på olika sätt. Vi kommer även att släppa en rapport under nästa år som tittar på svenskt näringslivs påverkan på biologisk mångfald i Sverige och globalt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.