Papperskedjan tar miljöarbetet på allvar

Miljöarbetet måste bli en självklarhet i vardagen, för att fungera. Det måste komma inifrån och bör inte användas i marknadsföringen. Annars tappar man kundernas respekt.
Det menar Nils-Olof Stenberg, vd för Papperskedjan Magnusson & Freij. Han hävdar att det behövs mer än ett ISO-certifikat för att driva ett verkligt miljöarbete.

Det är uppenbart att Nils-Olof Stenberg tycker att det är lite si och så med hur miljöarbetet drivs långsiktigt i många företag, trots att de är certifierade. Han menar att det är synd att det inte finns andra utvärderingsverktyg vid upphandlingar som gör att man kan få fram de företag som verkligen tar miljöarbetet på allvar. På grossistföretaget Magnusson & Freij, som ingår i den rikstäckande papperskedjan, satte man sig redan i början av 1990-talet och funderade på hur man kunde minska miljöbelastningen, främst via de produkter man sålde.

– Miljöfrågorna var väldigt aktuella vid den tiden och våra ägare ville att vi skulle bli bättre på detta område, berättar Nils-Olof Stenberg.

Eftersom företaget säljer i huvudsak är torkpapper till industrin, emballage samt kemikalier och städutrustning, så är det själva produkterna som står för miljöbelastningen. Då mycket spolas ner i avloppet var det inte gjort i en handvändning att minska deras miljöpåverkan.

– Däremot såg vi att vi kunde bli bättre på transportarbetet och genom att sälja de minst miljöpåverkande produkterna av varje slag, säger Nils-Olof Stenberg.

Inte svårt

När det gällde produkterna så tycker han att det trots allt gått relativt lätt förbättra situationen. Det har bara varit att bestämma sig att försöka fasa ut de produkter som inte är tillräckligt miljöanpassade. I början var det också ganska många produkter, men antalet har minskat med tiden.

– Vi har även försökt påverka leverantörer och övertalat kunder, berättar Nils-Olof Stenberg. Vi har också försökt lära kunderna att dosera rätt och att arbeta med torra städmetoder.

I arbetet med att få kunder att använda torra metoder med microfilter utbildar Papperskedjan nästan 400 städare per år. På så sätt har kemikalieanvändningen minskat drastiskt.

– Om man ser det till detta så är vår miljösatsning egentligen inte någon lysande affär, men vi får ändå ihop verksamheten bra, betonar Nils-Olof Stenberg. Genom att vi inte alltid sett till kostnaderna har vårt miljöarbete fungerat bra.

Transporter med el

För att minska miljöbelastningen från transporterna så har man satsat på att köpa in alternativt drivna bilar. Bland annat ingick företaget i kommunens Pionjärklubb som marknadsförde miljöfordon.

– Alla våra tjänstebilar drivs på ett alternativt sätt med el eller biogas. Det gäller även våra större lastbilar, berättar Nils-Olof Stenberg som samtidigt är bekymrad över hur svalt intresset för miljöfordon är på marknaden och över bristen på turval av fordon.

Papperskedjan Magnusson & Freij var ett av de första företagen som blev miljödiplomerat enligt Göteborgs stads modell och certifierade sig enigt ISO 14001 år 2001. Just certifieringen ser Nils-Olof Stenberg stora fördelar med eftersom den ger struktur åt företagets miljöarbete.

– Som litet företag får vi en helt annan ordning än tidigare i vårt arbete, säger han.

Styr verksamheten

Idag styr miljösystemen i princip verksamheten. Allt från hur man lastar bilarna till vilka varor som som säljs inbegrips och det har även påverkat personalen i hög grad. Enligt Nils-Olof Stenberg tänker alla i miljömässiga banor.

Företaget har även upprättat miljöstationer i sina bilar där kunder kan lämna wellpapp och tomma plastdunkar som sedan vidarebefordras till Renova. Batterier kan kunderna lämna direkt hos Papperskedjan.

Även om Papperskedjan inte genomför sina miljösatsningar utifrån ett ekonomiskt perspektiv så har intresset från kundernas sida varit stort. Nils-Olof Stenberg medger att de på sitt sätt kan vara gynnsamt för affärerna på sikt. Men då krävs nog också att man i upphandlingar tar hänsyn till hur det verkliga miljöarbetet ser ut från den man köper av.

– Men det gäller hela tiden att jaga nya utmaningar, säger han. Som litet företag får man också klara sig själv i mycket och har inte möjlighet att delta i olika EU-projekt som större företag. Det tycker jag är lite synd för då kunde man driva miljöarbetet ännu längre.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.