Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Ökat intresse för kollektivtrafik för gods

TRANSPORT Istället för att låta järnvägsvagnar gå halvtomma eller i värsta fall tomma, är det bättre att låta flera företag dela på utrymmet. SSAB har redan öppnat upp sina tågvagnar för det som döpts till kollektivtrafik och Trafikverket utreder möjligheten att göra något liknande i större skala.

Ökat intresse för kollektivtrafik för gods

3 000 ton i ena riktningen, noll i den andra. Så såg det ut förut, när tre tåg per dygn gick tomma mellan SSAB:s anläggning i Borlänge och den i Luleå, efter att de stålämnen som transporterats söderut lastats av. Men idag fylls de norrgående tågen med varor från andra företag. Till att börja med blev det insatsvaror, reservdelar och annat som behövs i gruvföretaget LKAB:s anläggningar i norr. Tidigare fraktades det på lastbil.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– CO2 smälter ihop till en blöt fläck i och med att vi kör på järnväg. Dessutom får vi ner kostnaden och leveransprecisionen är väsentligt förbättrad, säger Per Bondemark hos SSAB.

Tror att potentialen är stor

Han är också ordförande för Näringslivets Transportråd som gärna ser att fler gör på liknande sätt.

– Sett ur ett samhällsperspektiv är det vi har gjort litet. Men vi tror att det finns potential att göra det storskaligt, säger han.

Nu har Trafikverket fått ett regeringsuppdrag att titta närmare på det som Per Bondemark kallar kollektivtrafik. Catrin Wallinder hos Trafikverket använder andra ord.

– Regeringsuppdraget handlar om horisontella samarbeten och öppna data för att öka fyllnadsgraden, säger hon.

Mer än bara tåg

För att underlätta det ska Trafikverket utreda möjligheten att dela data angående transporterna. Om det görs kan tågvagnar men även lastbilar och fartyg som också inkluderas i regeringsuppdraget, fyllas bättre.

Men det finns problem. Det är till exempel inte självklart att dela data insåg Trafikverket, efter att ha talat med såväl varuägare som transportörer och speditörer, sammanlagt ett femtiotal aktörer. Det är mer realistiskt att tala om begränsad delning av data, anser Catrin Wallinder.

– De som deltar i samarbetet ville inte att data ska spridas i för stor omfattning. Man kan ha öppna data på väldigt hög aggregerad nivå men inte ner på mikronivån, säger hon.

Ett alternativ är att undvika öppna data och istället välja andra former för samarbeten.

Oklar nytta för transportörerna

Skilda åsikter om nyttan med upplägget är en annan stötesten. Varuägarna, alltså de som har varor att transportera, är mer positiva till att dela data. För dem är nyttan tydlig; de kan få bättre service och kanske billigare transporter. Bland transportörer är tveksamheten större.

– Transportörerna måste förmodligen göra om en del i sina affärsmodeller, säger Catrin Wallinder.

Det finns dock fördelar även för transportörer, som att de får en möjlighet att fylla sina fordon bättre och då kanske få bättre betalt.

Många lagar inblandade

Svårast är ändå lagstiftningen.

– Det handlar om konkurrenslagstiftning, GDPR och säkerhet. Om det till exempel syns var huvudflödet av vissa varor finns, är det enkelt att slå ut det, säger Catrin Wallinder.

Det kan utnyttjas av en fiende vid krig eller av en terrororganisation. Sedan tillkommer frågor om finansiering, konkurrens med mera.

– Vi för dialog med Näringslivets Transportråd om möjliga upplägg. Det här behöver ske på ett konkurrensneutralt sätt, säger hon.

Har kört livsmedel i stålpendeln

Var det hela landar går inte att säga i dagsläget.

– Men det känns som om vi har några bra förslag just nu, säger hon.

Hos SSAB fortsätter i alla fall arbetet med att fylla tågvagnarna. Bland annat har tåget som kallas stålpendeln samkört varor till gruvbolaget med livsmedel till nordliga Ica-butiker. Fler företag står på kö.

 

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.