Ica: ”Våga ställa krav på era transportörer”

Trafik & Transport Ica Gruppens vägtransporter i Sverige ska vara helt fossilfria år 2030. Miljö & Utveckling ställer fyra frågor till Ica Gruppens hållbarhetsdirektör, som berättar mer om satsningen på fossilfria vägtransporter.

Ica: ”Våga ställa krav på era transportörer”
Claudio bresciani

I storstadsregionerna ska omställningen gå snabbare – redan 2025 ska enbart fossilfria vägtransporter köra på gatorna. Detta inkluderar också leverantörernas intransporter till Ica:s lager.

För att lyckas med målen jobbar Ica med att övergå från vägtransporter till järnväg och sjöfart. Det livsmedel som måste köras på vägar ska drivas med fossilfria bränslen. Livsmedelsjätten ska också öka sina investeringar i ny teknik och fossilfria bränslen, samt testa olika typer av fossilfria bränslen.

Miljö & Utveckling ställer fyra frågor till Ica Gruppens hållbarhetsdirektör, som berättar mer om omställningen.

Vilka kommer bli de största utmaningarna för Ica att ställa om till 100 procent fossilfria vägtransporter?

– Tillgången på fossilfria bränslen ser vi som en riskfaktor när många ska ställa om, både i Sverige och internationellt. Vi ska inte glömma att Sverige har kommit väldigt långt i arbetet med fossilfritt och i takt med att vi kommer närmare Parisavtalets mål om fossilfria transporter 2050, kommer alltfler länder efterfråga förnyelsebart bränsle. Dessutom måste teknikutvecklingen gå ännu snabbare än vad den gör idag, säger Ica-gruppens hållbarhetsdirektör Kerstin Lindvall.

Har ni några siffror på hur mycket koldioxidutsläpp Ica kommer undvika att släppa ut genom detta?

– I dagsläget följer vi upp Ica Sveriges koldioxidutsläpp för vägtransporter mellan våra lagerenheter och från våra lagerenheter ut till Ica-butikerna. För andra kvartalet 2019 motsvarade andelen fossilfritt drygt 65 procent. I och med den nya bränslestrategin kommer vi att utöka scoopet till att även inkludera nationella och internationella intransporter som vi hittills inte kartlagt gällande koldioxidutsläpp, så i dagsläget har vi inga exakta siffror för den samlade omfattningen av vår bränslestrategi, berättar Kerstin Lindvall.

Hur mycket kommer denna omställning kosta Ica i pengar?

– Det går inte att beräkna i dagsläget, säger Kerstin Lindvall.

Vad har du för tips till andra livsmedelsföretag som vill förbättra sina transporter?

– Våga ställa krav på era transportörer. Utan ett starkt krav från oss transportköpare på omställning mot fossilfria bränslen kommer omställningen att ta alldeles för lång tid. Och när ni har ställt krav, säkerställ att ni följer upp utvecklingen löpande och arbetar med kontinuerliga förbättringar. Sen måste man självklart optimera transporterna så långt det är möjligt, samt se över alternativa mer miljövänliga transportmedel som tåg och sjö, avslutar Kerstin Lindvall.

Läs mer: Kläder av krabbskal – det nya modet

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.