Ny rapport om Sveriges miljöteknikexport

Miljöteknik En ny kartläggning av svensk miljöteknikexport visar att exporten sedan 2008 har stagnerat. Miljöekonomin i Europa är starkare än ekonomin som helhet – trots det har Sverige haft en svagare utveckling inom miljösektorn än Europa i stort.

Ny rapport om Sveriges miljöteknikexport
IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram en rapport om svensk miljöteknikexport.

Efter den starka utvecklingen under perioden 2003–2008 har exporten från miljösektorn stagnerat. Exportutvecklingen inom miljösektorn har varit svagare jämfört med Sveriges totala exportökning. Sverige tycks också ha en svagare utveckling inom miljösektorn än Europa i stort.

Det är stor skillnad i exportvärdet per företag mellan cleantech-företagen och miljöteknikföretagen. Generellt exporterar cleantech-företagen i mindre utsträckning och för betydligt lägre belopp, främst på grund av att de är mindre.

Riktad stimulans ger högre siffror

Rapporten visar att när man gjort riktad stimulans mot unga mindre cleantech-företag så har det gett en positiv effekt. Detta då exporten per anställd ökat markant när cleantech-företagen vuxit till medelstora företag. Exporten har då blivit högre än för miljöteknikföretagen.

Enligt rapporten mår de flesta cleantech-företag bäst av att först få växa på hemmamarknaden innan exporten ökar. Det sker också ett teknikskifte där förnybar energi och nya områden inom miljösektorn kommer växa i framtiden, medan klassiskt starka svenska områden som avfallshantering samt vatten- och luftkvalitet riskerar att stagnera eller krympa.

Asien en viktig marknad

Rapporten visar att Europa är den viktigaste marknaden för svensk miljöteknikexport följt av Asien. Bland de tio främsta länderna finns sju länder i Nord- och Mellaneuropa, samt Kina på en tredjeplats och USA som femte största marknad för miljöteknikföretagen.

Kina däremot, som är av relativt stor betydelse för miljöteknikföretagen, är av mindre betydelse för cleantech-företagen.

Sverige bäst på resursåteranvändning

Energi- och resursåteranvändning pekas ut som de områden som svenska miljöteknikföretag är bäst på. Vattenkvalitet är också ett starkt exportsegment. Bland företag med innovationskraft växer dock nya exportområden fram som hållbar stads- och transportplanering samt teknik för att minska användningen av skadliga ämnen.

– Kommersialisering och internationalisering av innovationer måste ske i en allt högre grad för att underlätta omställningen och nå 1,5 graders-målet. Denna kartläggning pekar ut viktiga marknader och visar att svensk miljöteknik är intressant på den internationella marknaden, säger Mikael Fjällström, enhetschef på Energimyndigheten.

Läs hela rapporten här.

Läs mer: Exponential Roadmap 2019: Det är möjligt att halvera utsläppen till 2030

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.