Tapp i klimatinvesteringar: Minskat med 40 procent

Ekonomi Riskkapital- och private equity-sektorns investeringar inom klimatteknik har minskat med 40 procent jämfört med 2022, visar en ny rapport. Samtidigt noteras en förändring i placeringsstrategier där investerare skiftar bort från tidiga affärer.

Tapp i klimatinvesteringar: Minskat med 40 procent
Foto: Adobe stock.

Under de senaste 12 månaderna har investeringar inom klimatteknik uppgått till cirka 480 miljarder dollar, vilket är en minskning med 40 procent jämfört med föregående år. Det framgår av PwC:s nya rapport ”State of Climate Tech”, som analyserat närmare 32 000 affärer och 8 000 start-ups.

Enligt rapporten beror minskningen på en utmanande makroekonomisk miljö, sjunkande värderingar och geopolitisk oro. Vidare säger PwC att nedgången i investeringar speglar marknadsförhållandena snarare än en medveten avvikelse från klimatteknik. Investeringarna i andra kategorier minskade ännu kraftigare, med en nedgång på 50 procent.

Det finns även indikationer på att investeringar inom klimatteknik blir mer etablerade, där erfarna klimatinvesterare (som har investerat i fem eller fler klimatteknikaffärer) utgör en mindre del av det totala antalet som engagerar sig inom klimatteknik, samtidigt som andelen förstagångsinvesterare ökar.

Förändrade placeringsstrategier

Rapporten visar att investerare ”stadigt skiftar” från tidiga skeden till mellanstadiet i affärer. Tidiga skeden utgjorde mer än två tredjedelar av det totala antalet under 2018 och 2019, men sjönk till 47 procent det senaste året.

Investerare ändrar också sin inriktning när det gäller sektorer och specifika teknologier. Enligt rapporten använde de mindre än 8 procent av sitt riskkapital inom klimatteknik till industriella sektorer mellan 2013 och tredje kvartalet 2022. Under de senaste 12 månaderna har denna andel ökat till 14 procent.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.