Avfall Sverige om EU:s förpackningslag: Så kan kraven påverka Sverige

Cikrulär ekonomi EU:s förpackningsdirektiv har nu godkänts av EU-parlamentet. Om lagen tar sig igenom sista steget i ministerrådet innebär det förbud mot vissa förpackningar samt strängare krav på producenter kring återbruk och återvinning. Tony Clark, vd på Avfall Sverige, välkomnar förslaget men ser framför sig att direktivet kan leda till några oönskade konsekvenser.

Avfall Sverige om EU:s förpackningslag: Så kan kraven påverka Sverige
Plast runt frukt kan snart förbjudas. Foto: Pressbild Avfall Sverige/Adobe Stock.

EU:s förpackningsdirektiv har sedan det presenterades av EU-kommissionen varit omdiskuterat. På ena sidan finns de som menar att lagen är nödvändig för att driva på mot ett mer cirkulärt samhälle med minskade avfallsmängder. På andra sidan de som menar att lagen går mot att bli för detaljstyrd och kostsam att genomföra.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Men under onsdagen godkände EU-parlamentet lagen under en omröstning i Strasbourg. Det sista steget innan den slutgiltigt kan klubbas är nu ett godkännande av ministerrådet. Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering Avfall Sverige har följt frågan och hör till den falang som välkomnar lagen. Tony Clark, vd på Avfall Sverige, säger att mycket tyder på att det finns stor majoritet för lagen i ministerrådet.

– Allt som gör att vi ökar återvinningsgraden är bra, och det här driver på mot vår vision att det inte ska finnas något avfall. Det är bra att man harmoniserar reglerna kring förpackningar inom EU, då det blir enklare att samarbeta mellan gränser och mellan det privata och offentliga, säger Tony Clark, vd på Avfall Sverige till Miljö & Utveckling.

Det innebär lagen

Lagen syftar till att minska mängden förpackningsavfall i våra samhällen. Direktivet innehåller bland annat mål för minskning av förpackningar, samt strängare krav på producenter kring hur förpackningar ska utformas och hur mycket återvunnet material de ska innehålla.

Vissa engångsförpackningar, som förpackningar runt frukt, ska enligt förslaget förbjudas. I direktivet finns också formulering kring att fasa ut farliga ämnen, som PFAS, från förpackningar.

Tony Clark hoppas att direktivet ska öka efterfrågan på återbrukat och återvunnet material, som hittills länge släpat efter.

– Tittar man exempelvis på plast så är jungfrulig plast oftast billigare än återvunnen, vilket gjort att efterfrågan på återvunnet och återbrukat material varit svag. Med det här direktivet hoppas vi att efterfrågan ska öka, bland annat genom krav på andelen återvunnet material i nya förpackningar som sätts på marknaden, säger han.

Hotar svenska pantsystemet

Till de som varit mer kritiskt inställda till den nya förpackningslagen hör Centerpartiets EU-parlamentariker Emma Wiesner (C). Under en pressträff inför omröstningen i EU-parlamentet utvecklade hon sitt resonemang.

– Vi anser att förpackningsdirektivet är på en för alldeles detaljerad nivå för att det ska kunna gå att tolka och implementera. Vi ser också att krav i direktivet riskerar att vi tvingas att skrota det svenska pantsystemet, och göra om det från början. Det är inte rimligt, säger hon.

Att det svenska pantsystemet kan tvingas att göras om, handlar om att direktivet ställer krav på att dryckesförpackningar ska kunna användas flera gånger om, alltså att återanvändas. Sveriges pantsystem bygger på att flaskor och brukas krossas för att därefter återvinnas.

Tony Clark ser dock inte något större problem med att ställa högre krav på att dryckesförpackningar ska återanvändas.

– Till att börja med vill jag säga att vi inte jobbar med just pantsystemet, utan det är ett eget system. Men om det blir strängare krav på att återbruka i stället för att återvinna, så är det bara positivt. Det innebär att vi gör pantsystemet ännu bättre, säger han.

Risk för olaglig dumpning av avfall

I stället lyfter han andra negativa aspekter som han ser framför sig att direktivet kan leda till.

– Det finns en risk att det blir mer administration och komplicerat att hantera. Om det dessutom blir för dyrt, finns risken att aktörer väljer att dumpa sitt material i stället för att lämna till återvinning. Ökar kostnaderna, finns det alltid aktörer som letar alternativa väger, säger han.

Vad innebär förslaget för svenska aktörer?

– Det är framför allt producenterna som påverkas. De kommer att behöva anpassa sig kring förpackningarnas utformning och definitionen av förpackningar. För den kommunala avfallshanteringen är det viktigt då förpackningarna blir utformade på ett sätt som gör de enkla att samla in och sortera.

Vad är viktigt att tänka på nu, givet att direktivet också får godkänt av ministerrådet?

– Det viktiga är att producenter, konsumenter och kommunerna jobbar tillsammans. Det är det oavsett, men förhoppningsvis leder det till att arbetet blir enklare och mer harmoniserat, avslutar han.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.