Exponential Roadmap 2019: Det är möjligt att halvera utsläppen till 2030

Klimat Under Climate Summit i New York presenteras 2019 års Exponential Roadmap för världen. Den innehåller 36 lösningar för hur vi ska kunna nå 1,5-gradersmålet.

Exponential Roadmap 2019: Det är möjligt att halvera utsläppen till 2030
Wikipedia

Den första rapporten Exponential Climate Action Roadmap, presenterades under Global Climate Action Summit i september 2018. Christiana Figueres och Johan Rockström fick då öppna det första mötet på veckan med rapporten som huvudpunkt. I år ska 2019 års rapport diskuteras på FN-veckan under flera möten och event.

I rapporten listas 36 lösningar på hur teknik och beteenden kan få människor att bidra till den första utsläppshalveringen till 2030.

Bland annat visar rapporten att det energislag som har störst potential att halvera utsläppen till 2030 är solenergi globalt. Sedan kommer vindenergi. Inom industrin kan cirkulära affärsmodeller göra störst skillnad på klimatet, och på transportsidan bör världens länder satsa på elfordon, kollektiva medel och cyklar.

För att minska utsläppen till 2030 pekar forskarna ut skydd av skog som den viktigaste åtgärden när det kommer till att vårda våra naturresurser. Lika så anser de att det är mycket viktigt att återplantera skog.

Hur skiljer sig 2019 års Exponential Roadmap från 2018 års rapport?

– Huvudbudskapen är de samma. Vi måste göra vårt yttersta för att böja utsläppskurvan 2020, halvera utsläppen till 2030 och varje årtionde efter detta göra det samma, för att minimera risken för farliga klimatförändringar.  Det är också i linje med IPPC:s speciella 1,5 grads-rapport som släpptes förra året. Tidsfönstret att klara 1,5 grad är krympande, säger Johan Falk, från Stockholm Resilience Center och medförfattare till rapporten, till Miljö & Utveckling.

– Samtidigt måste framtidslösningarna skalas upp parallellt och exponentiellt. Detta innefattar förnyelsebar energi, elektrifiering av fordonsflottan, mobilitet som tjänst och delning, cirkulära affärsmodeller, fossilfria material och växtbaserad mat. Vi måste också skala upp kolsänkorna i skog, jordbruk och våtmarker parallellt. Vi menar att lösningar för att halvera utsläppen till 2030 existerar, men att de måste öka genom rätt policys, klimatledarskap, finansiering och teknologi, säger Johan Falk.

Vad hoppas ni att rapporten ska leda till?

– Att fler ska se behovet att agera på grund av det kritiska läge vi befinner oss i, men samtidigt ska människor veta att möjligheten till förändring finns. Men att den kräver omedelbar handling av resursstarka aktörer. Vi vill förmedla berättelsen till politiker, företag, städer och människor i allmänhet som ett verktyg att formulera strategier, sätta skarpare mål och att skrida till handling, säger Johan Falk.

Vilka är de främsta slutsatserna av rapporten?

– Utsläppen måste halveras till 2030 och varje årtionde framåt i linje med IPCC:s 1,5 graders-rapport. Lösningarna för att åstadkomma detta existerar, men måste skalas exponentiellt. Två exempel på sådan skalning är förnyelsebar energi som kan nå 50 procent till 2030 och elbilar där nyförsäljningen kan nå 90 procent till 2030 – med stöd av rätt policys, säger Johan Falk och fortsätter:

– Samma exponentiella skalning krävs också av cirkulär ekonomi, energieffektivisering, växtbaserad mat, fossilfria material, delning av fordon och byggnader samt kolsänkor i skog och jordbruk som exempel. Detta kan möjliggöras med rätt polices i kombination med klimatledarskap, (en kritisk massa av länder, städer, företag och medborgare som halverar utsläpp och driver fram de nya fossilfria lösningarna) samt att finans och tekniksektorn driver utvecklingen åt rätt håll.

Rapporten är ett resultat av ett samarbete mellan 55 aktörer från både företags- och forskarsidan i Sverige. Artikelförfattarna kommer bland annat från Stockholms universitet, KTH, WWF, Ericsson, Stockholm Resilience Centre, PIK, M2020 och Internet of Planet.

Läs hela rapporten här.

Läs mer: Plastens uppbyggnad viktig för ökad återvinning 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.