Miljövänlig betongslip fick HTC att växa.

En ny miljövänlig betongslip blev resultatet när familjeföretaget HTC Sweden AB fick upp ögonen för miljödriven affärsutveckling.
– Slipen gör att betonggolv blir ett verkligt alternativ till astmaframkallande härdplastgolv, konstaterar Karl Thysell, utvecklingschef på företaget.

Miljövänlig betongslip fick HTC att växa.

När familjeföretaget HTC Sweden för första gången slog upp sina portar för snart 12 år sedan stod största delen av produktionen för slipning av natursten, marmor och granit. Sedan dess har verksamheten allt mer gått över till polering och slipning av betonggolv. HTC:s golv går att återfinna i industrilokaler, såväl som lager och sjukhus.

Miljö och affärer

Miljödriven affärsutveckling var något som företaget började arbeta med för snart två år sedan.

– Vi blev tillfrågade om vi ville vara med i ett projekt om miljöanpassad produktutveckling som ordnades av länsstyrelsen i Östergötland och vi nappade, berättar Karl Thysell.

Det är ingenting man ångrar idag. Projektet ha gett företaget insikt i vad miljöanpassad produktutveckling innebär. Under en tvåårs period träffades en grupp företag kontinuerligt för att prata om hur man exempelvis kan minska materialåtgången i produktionen och hjälpa användaren att spara energi genom designen, eller optimera livslängd genom materialval. Företagen fick ekonomiskt stöd. De fick också hjälp med att ta fram strategier för minskad miljöpåverkan under produktion och med att skapa miljövänliga produkter.

– Vi tog hjälp av en industridesigner som tänkte på saker som vi aldrig skulle ha tänk på som exempelvis att maskinen ska vara lätt att förstå sig på och vilket materialval som är optimalt, berättar Karl Thysell.

Betongslip

För HTC:s del ledde projektet till att de tog fram en ny, radiostyrd betongslip som är snabbare än dess föregångare och 10 procent lättare. Man kan också koppla samman tre slipar och köra dem samtidigt vilket ger en effekt som är 6 gånger högre än tidigare.

Eftersom betongslipen är radiostyrd förbättras förarens arbetsmiljö avsevärt då han kan sitta på en stol och ta en kopp kaffe under arbetets gång, istället för att själv gå runt mitt i dammet.

Snabbhet största vinst

Men enligt Karl Thysell är inte maskinen i sig den största miljövinsten, utan vad den producerar. Det vanligaste alternativet till betonggolv är nämligen att lägga härdplastgolv ovanpå den oslipade betongen.

– Att lägga dessa golv är en enorm miljöbelastning eftersom golven innehåller akrylatplatser som är allergi och astmaframkallande. Det uppstår dessutom en mängd hälsofarliga ångor när golven läggs, säger Karl Thysell och hänvisar till Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter1996:4 om härdplaster, där man kan läsa att materialet inte bör användas förutom i yttersta nödfall.

Ändå är det vanligt att man lägger härdplastgolv, i fabriker såväl som sjukhus och badhus. Anledningen är att golven går fort att lägga, medan betongslipning tar tid. För att få välpolerade och funktionsdugliga betonggolv måste man nämligen gå över betongytan med slipen sju gånger innan golvet är klart.

– Vinsten med vår slip är att den är mycket snabbare än sin föregångare, menar Karl Thysell och förklarar att utrustningen tidigare inte varit anpassad för att snabbt kunna slipa 10 000 tals kvadratmeter betonggolv som det kan handla om i ett stort lagerutrymme. Nu kan man på allvar bli en konkurrent till härdplastgolven. Att det är ett miljövänligt alternativ är det ingen tvekan om eftersom betonggolv endast består av cement, vatten, grus, sten och sand och dessutom har en lång livslängd, menar han.

Färga betongen

Betonggolv blir också ett allt vanligare fenomen, särskilt utomlands, berättar Karl Thysell. Det märks inte minst på att HTC Sweden själva växer med 40 procent årligen. Det har också blivit vanligare att man gjuter för slipning, vilket innebär att man kan färga betongen i de nyanser man vill ha.

I våras avslutades projektet om miljödriven affärsutveckling som HTC deltagit i. Nu ska man koncentrera sig på att skapa ännu effektivare och snabbare maskiner. Företaget ska också göra en livscykelanalys för sina produkter och har även ett miljöledningssystem i åtanke, för att det är ett krav som ofta ställs har Karl Thysell märkt av.

Egentligen kan han bara se fördelar med miljödriven affärsutveckling och tycker att det öppnar dörrar till nya affärer, särskilt om man kan få ekonomin och ekologin att gå ihop. Men hur stor del miljöbiten har i att det går bra för företaget tycker han är svårt att säga.

– För kunderna är det ju bra att kunna säga att de väljer ett miljövänligt golv, men alla skulle köpa ekologisk mjölk om den var billigare, så det är svårt att säga hur många som skulle köpa vår produkt om vi höjde priset.

Projektet

Om miljödriven affärsutveckling

Nutek, Almi och länsstyrelsen i Östergötland har under några år stött nio företag i ett projekt kring miljödriven affärsutveckling. Syfte att intressera små och medelstora företag för miljövänlig produktutveckling.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.