-->

Mer solkraft till Skåne

Solenergi En solanläggning på tolv hektar har invigts i Skåne. Den ska ge 5,8 megawatt el till ett pris som bara ligger något ovanför spotpriset, enligt vd:n för Svea Solar, Erik Martinson.

Mer solkraft till Skåne

På tolv hektar utanför Sjöbo i Skåne breder den ut sig, Sveriges nya anläggning för solel. Enligt bolaget som stått för installationen, Svea Solar, blir den störst i Sverige, med en effekt på 5,8 megawatt, som om solen lyser normalt ska ge 6,3 gigawattimmar el på ett år.

– Det som är speciellt är att den här anläggningen är kommersiell. Många av de andra stora anläggningarna är kommunala elbolag, säger Erik Martinson, vd, Svea Solar.

Inte dyrare

Han menar att investeringen utanför Sjöbo visar att solkraft kan vara konkurrenskraftigt. Just den här anläggningen har dock en första kund som är beredd att betala något mer än vanliga kunder, nämligen Sparbanken Skåne. Banken kommer att använda ungefär en tredjedel av elkraften från anläggningen. Men förutom det, ska anläggningen klara sig i konkurrensen med andra elproducenter på marknaden.

– Vi räknar med att kunna leverera till samma pris som på spotmarknaden, säger Erik Martinson.

Idag står solel för mellan 0,3 och 0,4 procent av all elproduktion i Sverige, en ökning från 0,1 procent för fyra år sedan. Utvecklingen har gått fort och Erik Martinsson räknar med att det blir så framöver också.

Ska bli mer

– Vi har möjlighet att bygga ut den här anläggningen till det dubbla. Men det här är bara en av våra anläggningar. Vi räknar med att kunna leverera ytterligare 0,1 procent av elanvändningen i Sverige snart, säger Erik Martinson.

På lång sikt, ungefär tio år, hoppas han att solel kan stå för mer än tio procent av den svenska elanvändningen. I Tyskland står det redan för nästan så mycket. Solen kan ge mer el per kvadratmeter i Tyskland, men ytan som är tillgänglig för anläggningar är mindre än i det mer glest befolkade Sverige.

För Skånes del betyder tillskottet av solel att effektbristen som ibland drabbar regionens samhällen och industrier minskar något.

Läs mer: Plast är vardagsmat för människor

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.