Lista: Medborgarrådets 22 klimatförslag

Klimat Samarbeta över blockgränserna kring klimat, inför högkostnadsskydd för kollektivtrafik och låt klimatfrågan komma in i läroplanen. Det är tre av 22 förslag som det nationella medborgarrådet om klimatet röstade fram i helgen. Här är hela listan.

Lista: Medborgarrådets 22 klimatförslag
Medborgarrådet har träffats nio gånger sedan i mars. Foto: Curt Gervich/ Medborgarrådet

Sedan i mars har 60 slumpvis utvalda personer från hela landet medverkat i Sveriges nationella medborgarråd om klimatet. I helgen var det dags för en sista träff där rådet röstade fram 22 förslag till Sveriges beslutsfattare. Här föreslogs bland annat att regeringen och oppositionen tillsammans arbetar med klimatfrågan, precis som man gör med pensioner och försvaret.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Medborgarrådet består av 60 slumpvis utvalda deltagare som speglar ett representativt urval av Sveriges befolkning. Miljö & Utveckling har tidigare skrivit om medborgarrådets arbete. Tim Daw, docent i hållbarhetsvetenskap vid Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och projektledare för medborgarrådet, säger att ambitionen är att skapa en mer nyanserad debatt om klimatomställningen.

– I dagens politiska debatt möts inte människor. Det gör att man har dålig förståelse för hur andra människor tänker, vilket skapar polarisering i samhället. Samtidigt är klimatet och klimatomställningen väldigt svåra frågor. Tanken med medborgarrådet är att skapa en viktig konversation om hur vi kan hantera och lösa de här frågorna tillsammans.

Sedan starten har medborgarrådet träffats nio gånger för att diskutera klimatfrågan. Som stöd har de haft några av Sveriges främsta forskare och experter inom klimatområdet.

Fakta

Här är medborgarrådets 22 klimatförslag

1. Förenkla samåkning och effektivisera fordonsanvändning

   – Skapa ett nationellt samåkningssystem med statligt stöd för delade kostnader och optimerade rutter, inklusive tillgång till bussfiler.

   – Underlätta och göra bilpooler mer attraktiva genom inkludering i kollektivtrafiksystemet och reserverade parkeringsplatser.

2. Prioritera naturområden i stadsplanering

   – Ställ krav på kommuner att analysera och optimera kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar för att minska bilbehovet i städer.

   – Kräv att kommuner bevarar naturområden vid stadsplanering för att främja biologisk mångfald och minska utsläpp.

3. Påskynda övergången till miljöklassade fordon

   – Inför miljözoner i tätorter där fordon måste uppfylla viss miljöklass för att få köra.

   – Höj subventioner för laddinfrastruktur för tung trafik, inklusive bussar, och beskatta tung transport som inte når miljöklassen.

4. Förbättra kollektivtrafiken för alla

   – Centralisera upphandling av kollektivtrafik och underhåll, med statligt ansvar.

   – Förenkla biljettstrukturen och inför gratis resor för pensionärer och ungdomar, samt utforska möjligheten att utveckla kollektiv båttrafik.

5. Maximera mikromobilitet med cyklar och elcyklar

   – Bygg ut infrastruktur för cykling, inklusive säkra cykelparkeringar och laddningsstationer.

   – Förenkla hyrning av cyklar och transportcyklar, och satsa på elcyklar som fungerar året runt.

6. Gynna tåget genom progressiv flygskatt

   – Inför höga progressiva flygskatter för att subventionera tågresor och järnvägsutbyggnad.

   – Ta tillbaka kontrollen över järnvägen och tågtrafiken för att sänka kostnaderna och förbättra punktligheten.

7. Förnuftig flygskatt: Främja gröna alternativ och ekonomisk stabilitet

   – Implementera en stegvis höjning av flygskatten och använd intäkterna för att utveckla miljövänliga flygbränslen och teknik.

   – Investera i alternativa transportmedel som tåg och bussar, och uppmuntra frivilliga åtgärder för miljövänliga resor.

8. Övergång till hållbara elbilar

   – Återinför subventioner för elbilar, inklusive begagnade, och statlig satsning på laddinfrastruktur.

   – Prova nya incitament för att minska bilanvändningen, som bilfritt år med belöningar, och skrotningspremie för äldre bilar.

9. Elektrifiering och effektivisering av tung trafik

   – Ge bidrag till företag som vill elektrifiera sin fordonsflotta och investera i laddinfrastruktur som fungerar som distributionscenter.

   – Inför lagkrav på uppföljning av logistikplanering och kilometerskatt för lastbilar.

10. Ett enat och välfungerande kollektivtrafiknät

    – Skapa ett Sverigekort med enhetstaxa för all kollektivtrafik och subventionera anställdas resor.

    – Förbättra kollektivtrafiken på landsbygden med flexibla bokningssystem och anpassade turer.

11. Utvärdering av klimatpolitik med konsekvenser

    – Inför bättre granskning och krav från EU kring hur länder lever upp till klimatmålen, med konsekvenser för misslyckande.

    – Arbeta blocköverskridande för att skapa långsiktiga och stabila klimatmål med bred förankring.

12. EU-märkning av produkter för klimatsmarta val

    – Inför en EU-gemensam klimatmärkning som visar produkters miljöpåverkan med en färgskala.

    – Använd QR-koder för att tydliggöra produkters ursprung och CO2-utsläpp.

13. EU-gemensam satsning på höghastighetståg

    – EU ska driva och samordna arbetet med att bygga en höghastighetsjärnväg i Europa med gemensamma standarder.

14. Främja samåkningsplattformar och förbättra kretsloppet för fordon

    – Främja skapandet av en tillförlitlig samåkningsplattform och förbättra återvinningen av gamla fordon.

15. Allmänbilda i oberoende klimatforskning

    – Inför obligatorisk klimatutbildning för vuxna via kommuner, stat och landsting, samt fackföreningar.

16. Miljö- och klimatfrågor styrda av en professionell expertgrupp

    – Sätt ihop en opolitisk expertgrupp med tydliga klimat- och miljömål och renodlat ansvar för varje departement.

17. Inför klimatåterbäring och grön märkning

    – Inför klimatåterbäring för miljövänliga val och märkning av varor, transporter och tjänster för att tydliggöra deras miljöpåverkan.

18. Attraktiv kollektivtrafik: Högkostnadsskydd för biljetter och ökade incitament för punktlighet

    – Harmonisera appar, webbplatser, biljettstrukturer och betalsystem för kollektivtrafik, och sänk biljettpriserna.

19. Förstatliga och bygg ut tågtrafiken

    – Starta en undersökning om förstatligande av tågtrafiken och återuppta satsningar på höghastighetståg och infrastruktur.

20. Klimatutbildning för barn och unga

    – Inkludera klimatutbildning i skolans läroplan från förskolan, och involvera föräldrar i utbildningen.

21. Virtuellt uppkopplad järnväg för effektivare godstrafik

    – Forskningssatsning på virtuell koppling mellan tåg för att öka kapaciteten och investeringar i utvecklad infrastruktur.

22. Investera för en mer tillförlitlig och jämlik kollektivtrafik

    – Prioritera järnvägsinfrastruktur och anslutningsbussar, och säkerställ att alla nya bussar är fossilfria från år 2035.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.