Hållbarhetschefen om nettonoll till 2040: ”Dra i alla spakar”

Klimat En ny rapport visar att 80 procent av svenska storbolag går mot att misslyckas med nollutsläpp till år 2050. Metallpulvertillverkaren Höganäs AB har inga planer på att tillhöra den skaran, utan tar sikte mot nollutsläpp redan 2040. Receptet enligt bolagets hållbarhetschef Catharina Nordeman? – dra i alla spakar.

Hållbarhetschefen om nettonoll till 2040: ”Dra i alla spakar”
Catharina Nordeman, hållbarhetschef Höganäs AB. Foto: Pressbilder Höganäs AB.

Enligt rapporten, som det globala konsultbolaget Accenture står bakom, är det alltså endast en femtedel av de svenska storbolagen som är på väg mot nollutsläpp till 2050. Globalt följer utvecklingen samma trend, där endast 18 procent av storbolagen ser ut att klara målet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Rapporten pekar ut den tunga industrin som avgörande för att vända trenden. Orsaken är att tungindustrin står för en betydande del av de globala utsläppen och är starkt beroende av tillverkningssektorn.

Catharina Nordeman är hållbarhetschef på Höganäs AB, som är ledande inom metallpulvertillverkning. Hon beskriver rapporten som intressant, men nedslående.

– Det var en intressant rapport, även om det kan vara lite nedslående att det inte går bättre och snabbare än det gör. Rapporten lyfter fram betydelsen av att sätta mål och att skapa riktiga planer för minskning där man utnyttjar alla möjligheter som finns. Jag kan inte annat än hålla med, och det är så vi jobbar, säger hon.

20 rekommendationer för minskade utsläpp

I rapporten lyfter författarna en rad åtgärder som de rekommenderar företag att ta till sig för att minska sina koldioxidutsläpp. Totalt är det 20 åtgärder, eller ”spakar för koldioxidminskning” som föreslås. Om företagen tillämpar minst 10 av dem, skulle minskningen av koldioxid enligt rapporten påskyndas.

Catharina Nordeman uppger att Höganäs AB för närvarande tillämpar 13 av punkterna. Beroende på om bolaget väljer att använda sig av CCS-teknik kan det framöver bli 14 punkter.

– Jag tror att man måste dra i alla spakar som är möjliga att påverka för att komma framåt, säger hon.

Fakta

20 spakar för minskade koldioxidutsläppen

Energieffektivitet och koldioxidutsläpp

1. Byte till förnybar energi

2. Att förbättra energieffektiviteten

3. Dekarbonisering av flottor

4. Göra IT-infrastrukturen grönare

5. Dekarbonisering av byggnader

6. Använda digital teknik (AI eller automation) för att minska utsläppen

Cirkuläritet

7. Tillämpa principer för cirkulär ekonomi

8. Underlätta hållbar deponering för kunder

9. Minska avfall

Leverantörsstrategi

10. Förbättra leverantörernas miljöåtaganden och prestanda

11. Aktivt inköp av hållbara material

Organisationsdesign

12. Anta intern koldioxidprissättning

13. Incitamentera anställda genom att koppla ekonomiska belöningar till hållbarhetsmål

14. Skapa resepolicyer som syftar till att undvika eller minska utsläppen av växthusgaser

Individuellt beteende

15. Främja hållbara beteendeval för konsumenter

16. Främja hållbara beteendeval för anställda

Koldioxidkompensationer och borttag

17. Använda offsets som en del av en nettonollstrategi

18. Ta bort kol från luften med antingen naturbaserade eller tekniska lösningar

Affärsmodell

19. Ändra eller omvandla affärsmodell för att uppnå koldioxidutsläpp

20. Utveckla nya produkter eller tjänster för att generera positiv miljöpåverkan

Källa: Accenture

Höga kostnader ett stort hinder

Enligt Rapporten, som har granskat 2 000 av världens största bolag samt intervjuat tusentals chefer inom 14 olika sektorer, är kostnader som är kopplade till utfasningen av fossila bränslen ett av huvudhindren. 40 procent av de tillfrågade företagsledarna säger att de inte har råd med fler investeringar för att fasa ut fossila bränslen, medan 63 procent inte tror att deras åtgärder för att minska utsläppen blir ekonomiskt attraktiva förrän efter 2030.

Även Catharina Nordeman menar att de höga kostnaderna är en av de svåraste utmaningarna.

– Det som är svårt är många gånger de ökade kostnader som följer på förändringar. Biogas är dubbelt så dyrt som naturgas, fossilfri el är dyrare, och så vidare. Dessutom blir det kostnader och resursbehov för utveckling och investeringar i ny teknik, säger hon.

Siktar mot nollutsläpp till 2040

Men trots risken för höga kostnader siktar Höganäs AB högt i sitt hållbarhetsarbete. Bolagets mål är att nå nettonollutsläpp i hela värdekedjan, scope 1,2 och 3, till 2040. Ambitionen till 2030 är att nå nollutsläpp i scope 1 och 2, samt minska utsläppen i scope 3 uppströms med 30 procent.

Fakta

Scope 1,2 och 3

  1. Scope 1 (Direkta utsläpp): Innefattar de direkta växthusgasutsläppen som kommer direkt från källor som företaget äger eller kontrollerar. Det kan inkludera utsläpp från bränsleförbränning, processutsläpp och andra direkta källor.
  2. Scope 2 (Indirekta energirelaterade utsläpp): Avser de indirekta utsläppen som uppstår vid produktionen av den energi som företaget konsumerar. Det inkluderar exempelvis utsläpp från elproduktion som används av företaget.
  3. Scope 3 (Övriga indirekta utsläpp): Inbegriper alla andra indirekta utsläpp som inte täcks av Scope 1 och 2. Det omfattar hela värdekedjan, inklusive leverantörers utsläpp, produktanvändning och kundernas utsläpp.

Målen blev nyligen godkända av Science Basad Targets initiative, SBTi, ett initiativ som hjälper företag att sätta vetenskapsbaserade klimatmål. Höganäs AB blev därmed först ut inom metallpulverindustrin att få sina klimatmål godkända av vetenskapen.

I arbetet för att nå dit går det framåt. De absoluta utsläppen från scope 1 och 2, har minskat signifikant, där utsläppen från scope 2 nästan är nere på noll. Catharina Nordeman säger att bolaget nu har börjat jobba med scope 3, genom att byta ut primära material mot sekundära där det är möjligt, samt arbetar med att fördjupa dialogerna med leverantörerna.

– Nästa steg blir att utveckla samarbetet med våra kunder för att jobba med nedströms scope 3. Vi har redan påbörjat det lite smått, genom samarbeten där vi gör livscykelanalyser tillsammans på deras produkter, avslutar hon.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.