Kemikalieutredningen: Betydande förbättringar behövs

KEMIKALIER Elva punkter för en effektivare kemikaliekontroll och svidande kritik mot den nuvarande, framför allt EU:s. Så kan man sammanfatta den utredning som i fredags landade på miljöministerns skrivbord. Enligt utredningen ska förslagen delvis finansieras av industrin.

Kemikalieutredningen: Betydande förbättringar behövs
Kemikalielagstiftningen behöver bli vassare, även på EU-nivå. Foto: StockAdobe

Två områden står i fokus för utredningen om framtidens kemikaliekontroll: riskbedömning och hantering av kemiska blandningar, och möjligheten att utvärdera kemikalier gruppvis. Många av utredningens elva rekommendationer rör EU-politik och är alltså inget som den svenska regeringen ensam kan gå vidare med. Men utredaren Christina Rudén menar att Sverige ändå kan gå före:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
 • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Flera av förslagen kan förberedas eller testas på nationell nivå. Den myndighetsövergripande arbetsgruppen som vi föreslår kan börja jobba med flera av förslagen för att generera kunskap och erfarenheter som kan användas för att driva de olika förslagen på EU-nivå, säger hon till Miljö & Utveckling.

Blev inte överraskad

Hon blev inte överraskad över utredningens resultat. Bristerna i bland annat EU:s kemikalielagstiftning, till exempel stuprören som gör att en kemikalie kan vara förbjuden i ett regelverk och tillåten i ett annat, är kända sedan tidigare. Christina Rudén menar att det är hög tid att EU börjar leverera:

– En viktig sak är att den tillträdande kommissionen levererar en strategi för ”non toxic environment” (giftfri miljö), säger hon.

Naturskyddsföreningens miljögiftsexpert Kristina Volkova Hellström har läst delar av utredningen. Hon är överlag positiv till slutsatserna.

Kristina Volkova Hellström.

– Många av förslagen har Naturskyddsföreningen arbetat för i över 15 års tid. Så jag är glad att de kommer nu. Extra viktigt är förslaget att hantera kemikalier i grupp. Jag gillar också förslaget på en central databas där man ser både utsläpp och användning av kemikalier. Det skulle vara ett steg mot ökad transparens och jag hoppas att de går vidare med det, säger hon.

Naturskyddsföreningen vill se mer

Men även om förslagen är ett steg i rätt riktning skulle hon gärna se att regeringen går längre än vad utredningen föreslår inom några områden.

– Vi tycker att man kan göra som inom kosmetikalagstiftningen. Där förbjuds ämnen med vissa egenskaper, till exempel cancerframkallande ämnen. Samma princip borde gälla all lagstiftning som rör konsumentprodukter och material i kontakt med mat.

Utredningen föreslår ett sätt att bedöma samexponering, alltså exponering av flera kemiska ämnen, i lägen då det saknas data. Då skulle exponeringen av varje farlig kemikalie få utgöra max tio procent av det fastställda gränsvärdet.

”En bra start”

Men att sätta en gräns på 10 procent för vissa ämnen räcker inte, enligt Naturskyddsföreningen.

– Det är en bra start, men det kommer inte att räcka. Vissa ämnen är svårnedbrytbara och halterna i naturen byggs upp över tid. Där tycker jag att man måste gå till förbud i vissa fall, säger Kristina Volkova Hellström.

– Sverige måste våga gå före och förbjuda vissa grupper av ämnen, som till exempel PFAS. Sådana nationella förbud är ett sätt att visa EU att det är allvar, säger hon.

Kemikalieutredningen föreslår ny utredning

Utredningen konstaterar att det kommer att bli mer jobb för Kemikalieinspektionen och andra myndigheter om förslagen ska bli verklighet. En del förslag, som databasen för kemikalieanvändning och kostnader för riskbedömningar, bör industrin stå för, enligt utredningen.

För att undersöka hur det ska gå till rekommenderas en ny utredning om avgiftsstrukturen. Målet för en sådan utredning borde vara att avgifterna ska täcka kostnaderna för hantering, och samtidigt trycka på så att fler farliga ämnen ersätts med mindre farliga alternativ.

Hämta hela utredningen här.

Fakta

Detta är utredningens elva förslag

 1. Inför krav på riskbedömnig av blandningar i all kemikalielagstiftning
 2. Inför ett övergripande europeiskt regelverk för kemiska miljö- och hälsorisker
 3. Inför ett ramdirektiv för hälsa med målet att skydda människor från både kemiska och icke-kemiska miljöfaktorer
 4. En central databas för information om användning och utsläpp av kemikalier
 5. Skapa ett forskningsprogram för ökad kunskap om verklig exponering
 6. Inför en fördelningsfaktor för att hantera riskerna med kemiska blandningar
 7. Inför substitutionsprincipen i all relevant lagstiftning (ersätta farliga ämnen med mindre farliga)
 8. Stärk kraven på gruppvis hantering av kemikalier i Reach
 9. Skapa ett system för att varna för misstänkt farliga kemikalier i Reach, baserat på gruppbedömning
 10. Stärk kraven på riskbedömning av blandningar och gruppering vid översynen av vattendirektivet
 11. Tillsätt en myndighetsövergripande arbetsgrupp för riskbedömning av blandningar.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.