IPCC-rapporten: Klimatkrisen är akut

Klimat Budskapet från IPCC-rapporten som släpptes idag är tydligt: Klimatkrisen är akut och vi måste hitta nya sätt att anpassa våra samhällen på en allt varmare planet.

IPCC-rapporten: Klimatkrisen är akut
Klimatkrisen är akut och allt fler människor hotas av extremväder, enligt IPCC-rapporten. Foto: StockAdobe

Tongångarna under presskonferensen som hölls när IPCC-rapporten presenterades på måndagen var hårda. Klimatförändringarnas effekter påverkar oss redan idag, med kraftiga värmeböljor, torka, bränder, extremregn och höjda havsnivåer.

Ju varmare vår planet bli, desto svårare blir följderna. Om beslutsfattare inte tar krafttag i klimatarbetet kan följderna bli katastrofala, med bland annat matbrist, sjukdomar och skador på ekosystem, konstaterades det under presskonferensen. FN:s generalsekreterare António Guterres var först ut att tala.

– Jag har sett många forskningrapporter, men ingen som denna. Dagens IPCC-rapport visar på ett nätverk av mänskligt lidande och är ett bevis på ett misslyckat ledarskap. Nära halva världens befolkning lever i områden som är mycket sårbara för klimatförändringarnas effekter. Vi behöver nya system för att hantera den verklighet vi lever i, förseningar betyder död, sa han under presskonferensen.

IPCC-rapporten: Över tre miljarder människor hotas

Det är den andra delen av IPCC:s huvudrapport och sjätte kunskapsutvärdering. Rapporten fokuserar på effekter, sårbarheter och anpassning. 270 toppforskare från hela världen har varit med och skrivit rapporten.

Några av rapportens slutsatser som lyftes under presskonferensen var att ungefär 3,3 – 3,6 miljarder människor bor i områden som riskerar att drabbas hårt vid ytterligare klimatförändringar, att dagens utveckling inte går i hållbar riktning och att människans förmåga att klara klimatförändringar är starkt beroende av ett fungerande ekosystem.

Finns fortfarande tid att hejda klimatförändringarna

Rapporten lyfter även att möjligheten att lyckas med klimatanpassningsåtgärder minskar kraftigt om den globala temperaturnivån överstiger 1,5 grader. Det skulle enligt rapporten innebära stora risker för samhället, bland annat vad gäller infrastruktur och bebyggelse i vattennära lägen.

Men det finns forfarande tid att anpassa våra samhällen för att nå 1,5-gradersmålet. Det konstaterade Debora Roberts, som är en av klimatpanelens två ordföranden, i slutet av presskonferensen. För att klara det krävs omfattande transformativa förändringar för klimatanpassning på samhällsnivå. Om det inte görs, kommer världen enligt rapporten gå ett dystert öde till mötes.

– Vår rapport visar tydligt att platser där människor bor och arbetar kan upphöra att existera, att ekosystem och arter som vi alla har vuxit upp med och som är centrala för våra kulturer kan försvinna.

Läs rapporten i sin helhet här. 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.