IPCC: Snabba utsläppsminskningar krävs

Klimat FN:s klimatpanel IPCC har levererat sin rapport om möjligheterna att begränsa klimatförändringen. Enligt rapporten krymper möjligheterna att klara 1,5-gradersmålet och snabba utsläppsminskningar krävs. På plussidan finns flera trender, som att förnybar energi blir billigare och att allt fler länder har klimatlagar.

IPCC: Snabba utsläppsminskningar krävs
Priset på vind- och solel har sjunkit dramatiskt. Det är en av ljuspunkterna i IPCC:s senaste rapport.

IPCC är FN:s vetenskapliga panel inom klimatområdet. Panelen består av 278 experter och forskare, som sammanställer det vetenskapliga kunskapsläget. Resultatet antas sedan av IPCC:s 195 medlemsländer.

– Jag är glad att kunna meddela att kring lunch idag tog alla medlemsländerna enhälligt beslut om att godta den senaste rapporten, sade Camilla Andersson, Sveriges biträdande talesperson i IPCC, vid SMHI:s pressträff på måndagskvällen.

IPCC-rapporten visar att fönstret krymper

Rapporten Att begränsa klimatförändringen är delvis alarmerande. Utsläppen av klimatgaser fortsätter att öka, och även om takten avstannat så innebär detta att fönstret för att klara klimatmålen krymper. Enligt rapporten behöver utsläppen globalt minska med nästan 50 procent till år 2030, jämfört med 2019 års nivå. Om världen klarar detta är det 50 procents sannolikhet att vi når 1,5-gradersmålet.

– Som det ser ut nu pekar utvecklingen mot tre graders temperaturhöjning vilket är betydligt mer än de klimatmål som världen antagit, sade professor Markku Rummukainen, som är Sveriges kontaktperson i IPCC.

Trender som pekar i rätt riktning

För att klara 1,5 grader behövs alltså snabba utsläppminskningar.

– Utsläppen måste börja minska före 2025, alltså de allra närmaste åren, sade Markku Rummukainen.

Samtidigt, framhöll han, finns det flera trender som pekar i en positiv riktning. Till exempel har kostnaderna för förnybar el sjunkit dramatiskt, och allt fler länder skaffar sig klimatlagar. Och ungefär 20 procent av alla utsläpp globalt träffas av någon form av koldioxidpris. Men det finns också möjliga åtgärder inom alla sektorer.

– Halveringen av koldioxidutsläppen globalt till 2030 skulle kunna göras till en kostnad om mindre än 100 dollar per ton. I vissa fall handlar det inte om en nettokostnad utan en nettobesparing, som när det gäller vindkraft, sade Markku Rummukainen.

Stor potential att minska utsläppen

Panelen har även studerat möjligheterna till minskning på efterfrågesidan.

– Rapporten visar att det finns stor potential vad gäller till exempel matvanor, transporter, hur vi använder produkter, återvinner och hur vi bor.

CCS är inte hela lösningen men troligen en del

Rapporten berör även behovet av koldioxidinfångning och -lagring, CCS. Sådana tekniker kan dock inte ersätta direkta utsläppsminskningar.

– Koldioxidborttagning och negativa utsläpp behövs för att kompensera utsläpp som är svåra att minska annars, till exempel utsläpp från jordbruket, sade Markku Rummukainen, och summerade rapporten:

– Fönstret håller på att stängas väldigt snabbt nu. Men utsläppsökningstakten har saktat ned något och det finns åtgärder. Det är viktigt att tänka på utsläppsminskning, klimatanpassning och hållbar utveckling som ett paket.

Här finns hela rapporten samt sammanfattningen för beslutsfattare.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.