Fyra viktiga punkter från FN:s möte om biologisk mångfald

Biologisk mångfald Anders Enetjärn, Ecogain, har lång erfarenhet av att arbeta med frågor som rör ekologik och biologisk mångfald. Han lyfter fram fyra viktiga punkter från FN:s möte om biologisk mångfald. Samtidigt ser han med oro på att deklarationen från mötet knappt belyser näringslivets roll i frågan.

Fyra viktiga punkter från FN:s möte om biologisk mångfald
Biologisk mångfald är en hållbarhetsfråga på frammarsch. Foto: Stock Adobe

I mitten av oktober hölls FN:s konvention om biologisk mångfald, även kallat Cop15. Tanken var från början att mötet skulle hållas i Kunming i Kina, men på grund av pandemin blev det en digital historia istället.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Flytten till ett digitalt möte innebar också att inga förhandlingar hölls, men en deklaration presenterades efter mötet. Den kommer användas för att vägleda mötet som återupptas i januari nästa år. Läs hela deklarationen här.

Anders Enetjärn som jobbar på konsultföretaget Ecogain med frågor som rör ekologi och biologisk mångfald, ser fyra punkter från deklarationen som särskilt viktiga.

På väg mot en återhämtning senast år 2030

Ander Enetjärn, Ecogain.

Totalt består deklarationen av 17 punkter. Den första punkten Anders Enetjärn ser som viktig och kanske även viktigast är nummer 1. Den handlar om vägen framåt för arbetet med biologisk mångfald. FN vill vända den nuvarande förlusten av biologisk mångfald och se till att världen är på väg mot en återhämtning senast år 2030.

– Den här punkten tycker jag är bra för att den sätter ett kvantifierat mål, både vad gäller nivå och tid. Mål ska vara smarta, tidssatta och mätbara och det här närmar sig det, säger Anders Enetjärn och fortsätter:

– Den här är en väldigt viktig punkt. Jag skulle säga att det här betyder ”no netto loss” år 2030.

”Vi måste få in natur i beslutsfattandet”

Nästa punkt som Anders Enetjärn lyfter fram är nummer 3 som riktar sig mot beslutsfattare och offentligsektor.

– Den tydliggör integreringen av skydd och hållbar användning av biologisk mångfald i allt beslutsfattande. Det är väldigt svårt för beslutsfattare att hålla många bollar i luften samtidigt, vilket vi ser i klimatfrågan. Vi måste få in naturen i beslutsfattandet och det är vad den här punkten handlar om.

FN vill till exempel göra detta genom att värden för biologisk mångfald skrivs in i policyer, förordningar, planeringsprocesser, strategier för att minska fattigdom och ekonomisk redovisning.

FN

”Hur vi ska hantera förlusten av biologisk mångfald”

En tredje punkt som Anders Enetjärn ser som viktig är nummer 10. Den syftar till att öka tillämpningen av ekosystembaserade lösningar. Detta för att exempelvis hantera klimatförändringar, stödja hållbar livsmedelsproduktion och främja hälsa.

– Här pekar man på hur vi ska hantera förlusten av biologisk mångfald och att vi behöver jobba med lösningar som återställer ekosystem och mildrar. Det är inget nytt, men jag tycker det är bra att det är med, säger Anders Enetjärn.

Han vill även lyfta fram en del av punkt 13 ur deklarationen. Punkten handlar om att anpassa alla finansiella flöden till stöd för bevarande och hållbar användning av biologisk mångfald.

Finns det något som du saknar i den här deklarationen?

– Jag saknar näringslivskontexten i det här. Det är min främsta kritik. Jag tycker inte att deklarationen tillräckligt tydligt visar på potentialen med att använda näringslivet i den här frågan, säger Anders Enetjärn och fortsätter:

– Jag har inte jämfört texten med exempelvis klimatdeklarationen. Men jag kan inte tänka mig att näringslivet har en sådan underordnad roll i den. I den här deklarationen nämns nästan inte näringslivet, och det är en väldigt viktig del att åtgärda.

Tror du att det här mötet kommer kunna bidra i frågan?

– Jag tror den här konventionen har potential att bli väldigt skarp om målen blir väldigt tydliga och länder börjar ta det på allvar. Men där beror mycket på sjukdomsinsikten också. Jag är nöjd med att man behåller ambitionsnivån i deklarationen, men jag är orolig för att världen kommer att vara väldigt sjuk innan vi börjar agera.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.