Svensk livsmedelsproduktion ska rädda biologisk mångfald

Biologisk mångfald Den globala matproduktionen utgör ett av de allvarligaste hoten mot biologisk mångfald. Dagligvarukedjan Ica ser nedläggningen av svenska jordbruk som ett av de största hoten och arbetar bland annat med att stödja svensk livsmedelsproduktion.

Svensk livsmedelsproduktion ska rädda biologisk mångfald
Svensk livsmedelsproduktion är väsentlig för den biologiska mångfalden, menar Ica. Foto: StockAdobe

Livsmedelsproduktionen är beroende av biologisk mångfald – men samtidigt ett hot mot den. En av de stora miljöutmaningarna globalt är det högspecialiserade jordbruket, storskaligt och högintensivt, där stora arealer odlas med bara en gröda.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– I en svensk kontext är ett av de största hoten mot biologisk mångfald att jordbruk lägger ner sin produktion. Höga naturvärden går förlorade då betesmarker slutar betas och där variationen i landskapet minskar, säger Emelie Hansson, hållbarhetsstrateg på Ica Sverige AB.

Strategiskt beslut stödja svenska livsmedel

Ica har därför tagit ett strategiskt beslut att stödja svensk livsmedelsproduktion. Flera mindre producenter är till exempel anslutna till kedjans lokala orderportal och säljer direkt till de 1 300 butikerna. I Ica:s egna varor är andelen svenskt kött och chark, ägg och mejerivaror cirka 90 procent.

Därutöver lutar sig Ica mot olika hållbarhetscertifieringar och -märkningar som visar att leverantörer i och utanför Sverige uppfyller krav på skydd av biologisk mångfald.

– Ekologisk produktion har tydliga mervärden inom ökad biologisk mångfald och gynnar mångfaldsjordbruk. Men även till exempel märkningar som Svenskt Sigill och Rainforest Alliance har krav på biologisk mångfald, förklarar Emelie Hansson.

Certifierar riskprodukter

Ica har även undertecknat Consumer Gods Forums ”Deforestation resolution” för att förhindra avskogning genom åtgärder för palmolja, soja, kött, papper och kartong.

– Det är ett stort globalt nätverk inom dagligvaruhandeln. För vår del har arbetet lett till åtgärder och certifieringar för samtliga riskprodukter, säger Emelie Hansson.

I de egna varorna används så kallad segregerad RSPO-certifierad palmolja som hålls isär från ocertifierad palmolja längs hela produktionskedjan ända till slutprodukten. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) är en ideell organisation som utvecklat och implementerat kriterier för ansvarsfullt odlad palmolja som ger skydd för natur, människor och djur.

Inga specifika mål eller mätetal

På samma sätt är den soja som används i de egna varorna, indirekt via foder eller som ingrediens, odlad och certifierad av Round Table on Responsible Soy (RTRS) eller ProTerras principer.

– I nuläget har Ica inte några specifika hållbarhetsmål eller mätetal inom biologisk mångfald eftersom det inte finns någon standard för det. Men det pågår flera intressanta dialoger i branschen om hur man ska mäta och utvärdera, till exempel inom initiativet Hållbar Livsmedelskedja, säger Emelie Hansson.

Följer utvecklingen

Ica följer även utvecklingen inom exempelvis ramverken Taskforce on Nature related Financial Disclosures (TNFD) och Science Based Targets Network som båda arbetar med att ta fram globala standarder för att mäta biologisk mångfald.

– Matproduktion är beroende av biologisk mångfald. Vi märker också att våra kunder har ett stort engagemang för frågan och uppskattar när vi berättar om olika initiativ som till exempel butiker som har skaffat egna bikupor som ökar pollineringen eller säljer lokalproducerad mat för att hålla det svenska landskapet öppet, säger Emelie Hansson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.