nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Ekologisk kompensation ska bli vanligare

Flera skadade naturvärden måste kompenseras. Nu utser regeringen en särskild utredare som ska ta reda på hur ekologisk kompensation i samband med exploateringar kan bli effektivare och mer konsekvent.

  • Annons 1

Ekologisk kompensation är ett verktyg för att tillämpa principen om att förorenaren ska betala för miljöskador. Det kan handla om större exploateringar och ingrepp i värdefulla mark- och vattenområden där man kan kompensera förlusten genom att exempelvis restaurera skadade miljöer eller långsiktigt skydda andra likvärdiga naturområden.

Principen är allmänt känd, men användningen är begränsad, trots att miljöbalken innehåller flera bestämmelser som handlar om ekologisk kompensation. Dessutom tillämpas de regler som finns på olika sätt beroende på var i landet man befinner sig. En av anledningarna är att det varit svårt att på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt bedöma omfattningen av skador och även att definiera vilka kompensationsåtgärder som är rimliga.

I den utredning som regeringen nu tillsätter kommer utredaren att undersöma hur ekologisk kompensation kan användas mer konsekvent. Utredaren ska också ge förslag på hur kompensationskraven kan bli mer förutsägbara och om det finns något behov av lagändringar på området. Senast den 1 mars 2017 ska utredningen vara klar.

För några veckor sedan skrev Miljö & Utveckling även om en ny vägledning från Naturvårdsverket på temat ekologisk kompensation.

 

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Kan bli tuffare regler kring ekologisk kompensation

Verksamhetsutövare måste ta ett större ansvar för sin miljöpåverkan. I ett betänkande om ekologisk kompensation föreslås nu en rad förslag som bland annat handlar om att utveckla lagstiftningen på området.

Global manifestation för klimatet

På lördag väntas 1000-tals människor marschera runt om i Sverige, med målsättningen att lyfta klimatfrågan på samhällsagendan.
–Manifestationen är en del i en global protest mot bland annat Trumpadministrationens nedmontering av klimatarbetet, säger Torbjörn Vennström, en av arrangörerna.

  • Annonskod Huvudspalten 4