Centralamerika ska återställa 10 miljoner hektar skog

Internationellt Centralamerikas åtta länder presenterade en klimatplan under COP25. De lovar att skydda Mesoamerikas fem stora skogar.

Centralamerika ska återställa 10 miljoner hektar skog
Mer än 25 procent av Costa Rica består av nationalparker och naturreservat. Adobe Stock.

Länderna ska genomföra ett omfattande arbete inom jordbruk- och miljösektorerna. År 2030 ska 10 miljoner hektar mark återställas och skyddas. År 2040 ska dessa sektorer vara koldioxidneutrala.

Från Mexico i norr till Colombia i söder, stäcker sig de stora skogarna som lagrar 50 procent av områdets kol.

Skogarna är avgörande för både djur och människor i området. I skogarna finns en stor mångfald av arter, där några av världens mest utrotade arter lever i sina sista livsmiljöer. Området är också viktigt för flyttfåglar.

Skogarna förstörs

Under de senaste 14 åren har skogarna minskat med nästan en fjärdedel, detta på grund av att köttindustrin kräver mer mark.

Men nu har naturorganisationer och jordbruksföretag fått tillåtelse att säkerställa att fler arter inte utrotas. 500 000 hektar skog ska återställas och hänsyn ska tas till lokalbefolkning och urfolk.

Skogarna är Maya Forest i Mexiko, Guatemala och Belize, Moskitia i Nicaragua och Honduras, Indio Maíz-Tortuguero i Nicaragua och Costa Rica, Talamanca Region i Costa Rica och Panama, samt Darien i Panama och Colombia.

– Nästan 50 procent av all kol i Mesoamerica lagras i de fem största skogarna. Jag hoppas att jag inte behöver komma tillbaka här i framtiden och prata om de tio medelstora skogarna, säger Costa Ricas miljöminister Carlos Manuel Rodriguez till WCS.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.