Klimat i toppen: Här är de största globala hoten

klimat Klimatkrisen toppar listan över de största hoten mot mänskligheten. Det menar 750 världsledare och experter i rapporten Global Risks Report 2020.

Klimat i toppen: Här är de största globala hoten
Foto: Adobe Stock

För första gången är alla stora långsiktiga risker mot mänskligheten kopplade till miljö och klimat. Det visar den årliga Global Risks Report 2020 som presenterades under World Economic Forum i Davos.

Riskerna kan kopplas samman med människans förstörelse av naturen. I rapportens tioårsprognos pekar experterna ut dessa fem globala risker som farligast:

Extremväder som kan leda till dödsfall, skador på egendom och infrastruktur.

Klimatförändringar kopplat till politikernas och näringslivets misslyckande att bekämpa dem.

Den dramatiska förlusten av biologisk mångfald som är orsakad av människan. Hotet om att djur- och växtarter samt hela ekosystem kan dö ut.

Naturkatastrofer i form av vulkanutbrott, jordbävningar, tsunamis och geomagnetiska stormar.

Miljökatastrofer och miljöskador orsakade av människan – exempelvis oljeföroreningar, miljökriminalitet och radioaktiva utsläpp.

Extremhetta under 2020 väntas

De mest troliga hoten under 2020 tas också upp i rapporten. Dessa är bland andra extrem hetta, hälsoproblem på grund av utsläpp, vattenbrist, förstörsta ekosystem och bränder som inte går att kontrollera.

Det politiska landskapet är polariserat, havsnivåerna stiger och klimatbränder rasar.

Enligt de kortsiktiga riskerna i rapporten kommer den politiska och ekonomiska polariseringen även växa i år. Möjligheten att nå global enighet kring åtgärder av de mest brådskade klimathoten minskar därmed. 78 procent av de tillfrågade beslutsfattarna i rapporten, menar att politisk polarisering och ekonomiska konflikter sannolikt kommer förvärras år 2020.

Fakta

Om Global Risks Report 2020

Global Risks Report 2020 är framtagen av World Economic Forums Global Risks Advisory Board i samarbete med Marsh & McLennan och Zurich Insurance Group.

– Det politiska landskapet är polariserat, havsnivåerna stiger och klimatbränder rasar. Det här är året när världsledare måste arbeta i alla samhällets sektorer för att reparera och återuppliva våra samarbetssystem, inte bara för kortsiktiga fördelar utan för att ta sig an djupt rotade risker, säger Borge Brende, ordförande för Världsekonomiskt forum i en kommentar.

Företag måste hänga med i tiden

Samtidigt får världsdelarna det svårt att arbeta för den biologiska mångfalden om man inte även försöker göra något åt de rådande samhällsklyftorna. Det behövs också satsas mer på hållbara lösningar.

— Ekosystem med biologisk mångfald kan fånga upp stora mängder koldioxid och ge kraftiga ekonomiska fördelar, uppskattade till 33 biljoner dollar per år, motsvarande den sammanlagda BNP:n för USA och Kina. Det är avgörande att företag och politiker agerar snabbt för att genomföra förändringar som leder till lägre koldioxidutsläpp och mer hållbara affärsmodeller. Vi ser redan i dag företag som går under när de misslyckas med att genomföra strategiförändringar som ligger i linje med förväntningarna från politiker och kunder, säger Peter Giger, riskansvarig på koncernnivå i Zurich Insurance Group.

Under 2020 sker ett trendbrott i rapporten, då alla risker är miljö- och klimatrelaterade. 2019 var tre globala risker miljörelaterade och 2018 ansågs två av de fem största hoten ha med miljön att göra.

Läs mer om rapporten här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.