Återvinning ska minska i Södertälje – hoppas kommunen

CIRKULär ekonomi Färre saker till återvinningscentraler är ett av målen för Södertälje kommuns satsning på cirkulära flöden. Användarna ska helst ta hand om återanvändning själva. Eller se till att brorsan gör det.

Återvinning ska minska i Södertälje – hoppas kommunen
Färre grejor till återvinning och mer till återanvändning, är Södertälje kommuns ambition. Foto: Södertälje kommun

Tusen ton möbler och 20 ton skor. Under ett år hamnar det och mycket annat  hos Södertälje kommuns två fasta återvinningscentraler eller i de mobila som rullar runt i bostadsområden. Förhoppningsvis blir det mindre framöver.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Har du något som du vill bli av med men som fungerar eller går att reparera, är det bättre att du ger det till din brorsa eller säljer på Blocket. De lösningarna är mer resurseffektiva för samhället, konstaterar Tomas Thernström, avfallsstrateg hos kommunen.

Han berättar att när en användare lämnar ifrån sig en sak, så förlorar den snabbt i värde. Om kommunen, ett företag eller såsom ofta är fallet, en ideell organisation som Myrorna ser till att saken hamnar hos någon annan, är det svårt att få betalt för merarbetet. Därför tas bara en procent av allt om hand i dagsläget.

En procent ska bli tio

Tomas Thernström hoppas att andelen ska öka framöver, upp till tio procent de kommande tio åren med hälften av det nått till år 2025. Och då är det fler saker från användare till användare som gäller först och främst.

– Vi vill se om företag och ideella verksamheter som jobbar med second hand kan växa och, ta mer plats och skapa nya tjänster, säger Tomas Thernström.

Måste vara konsumentnära

Han jämför med tjänster för tvättmaskiner. Den som köper en ny med hemleverans, får den gamla hämtad på köpet. Knepet är att göra tjänsterna konsumentnära. Tomas Thernström tror att även arbetsplatser kan bidra till olika lösningar.

– Kommunernas roll kan vara att stimulera den här sortens system, säger Tomas Thernström.

Tillsammans med näringslivet

Men i dagsläget har kommunerna inte ansvar för återanvändning, utan det är avfallet som kommunen ska ta hand om. Så att kommunen ska ordna återbruket på egen hand räknar han inte med.

– Jag tror att det viktigaste är att skapa samverkan mellan näringsliv och ideell sektor för att skapa fler möjligheter till användning. Vi har haft många möten med dem som finns i Södertälje.

Tror på personlig guidning

Men mycket kommer ändå att hamna på återvinningscentraler. För dem ser då Tomas Thernström en modell liknande den som redan införts i Göteborg. Där tar personal emot dem som vill återvinna med frågor om vad som istället skulle kunna återanvändas. Sedan ska de kunna hänvisa till platser gjorda för just det. Först därefter ska besökarna åka vidare till kärlen för återvinning.

– Vi tror inte att det skulle kräva mer resurser, utan det handlar om att flytta personal som idag arbetar med att visa var containrar för olika material finns, säger Tomas Thernström.

Projekt

Innovativ återanvändning

Södertälje kommun, Telge Återvinning och IVL Svenska Miljöinstitutet är just färdiga med projektet Ökad återanvändning genom innovativa affärsmodeller. Resultatet blev bland annat åtgärder som ska genomföras i Södertälje men också generella rekommendationer till kommuner och andra aktörer, samt en beskrivning av behov för förändring, både i Sverige och inom EU.

Återbruk vid bostad

Man han konstaterar också att i Södertälje är återvinningscentralerna inte byggda för det. Lagstiftningen sätter också käppar i hjulet eftersom den inte räknar med återanvändning i reglerna för hur återvinnings ska skötas. Men den vägen är inte helt stängd ändå.

– Vi har ett pilotprojekt för lokal återvinning i ett bostadsområde, där det finns plats för återbruk, berättar Tomas Thernström.

 

 

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.