-->

Klimatbarometern: 4 av 10 konsumerar mindre 

Klimat Enligt Världsnaturfonden WWF drar svenskarna ned på shoppingen av nya prylar. Det visar årets Klimatbarometer.

Klimatbarometern: 4 av 10 konsumerar mindre 
Foto: WWF

Allt fler väljer att ändra sina inköpsvanor. Drygt fyra av tio personer nykonsumerar mindre och nästan hälften av alla svenskar oroar sig i dag för klimatet. Det är en ökning, då endast en tredjedel av alla svenskar oroade sig för klimatet för tre år sedan, skriver WWF.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Fakta

Om Klimatbarometern

WWF har via Kantar Sifo mätt svenskarnas nys på åtgärder kopplade till klimat och miljö, regelbundet sedan 2012 i samband med Earth Hour.

 

Undersökningen är gjord precis innan coronavirusets utbrott.

–   Just nu är det ingen tvekan om att Corona-pandemin med rätta bekymrar människor oerhört. Men i slutet av förra året uppmärksammades de svåra bränderna i såväl Amazonas som Australien i media, vilket sannolikt bidragit till att vi i undersökningen ser att fler oroar sig för klimatet och den biologiska mångfalden. Mitt i Corona-utbrottet måste vi orka hålla uppe blicken, och när myndigheterna fått tillräcklig kontroll över pandemin är det viktigt att politikerna återigen agerar på Parisavtalet, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF.

Klimatet oroar svenskar

I år skulle det så kallade supermiljöåret äga rum. Många viktiga politiska beslut skulle fattas. Men troligen blir många av mötena uppskjutna på grund av det rådande läget i världen.

– Men det är viktigt att komma ihåg att vi också befinner oss i en klimat- och artutrotningskris och där världens ledare behöver agera kraftfullt. Klimatbarometern visar att det som svenskar annars oroar sig allra mest över är klimatförändringar och miljöförstöringar, säger Ola Hansén, senior klimatexpert WWF.

Upp till politikerna

Enligt klimatbarometern vill två av tre svenskar att politikerna ska agera hårt mot klimatförändringar. Tre fjärdedelar (75 procent) av de tillfrågade kvinnorna anser att politiker och beslutsfattare borde göra mycket mer för att begränsa klimatförändringarna, jämfört med drygt hälften av männen (56 procent).

Fler kvinnor än män

Det har under åren i flera undersökningar visat sig att fler kvinnor än män tenderar att på olika sätt bry sig om klimatet. Årets undersökningen visar likadana siffror. Tre av tio kvinnor tänker dagligen på klimatet och en av fem män gör det.

52 procent av de tillfrågade kvinnorna har dragit ner på sin nykonsumtion och sju av tio har sålt vidare eller skänkt bort prylar (73 procent) för att minska sin klimatpåverkan.

Livsmedel och transport

Nästan en av fem (18 procent) uppger att de valt tåget framför flyget det senaste året. Lika hög andel har valt bort bilen till förmån för att promenera. Hela 15 procent uppger att de cyklat istället för att ha åkt bil.

Fler väljer också att äta mindre kött. Tre av tio tror att de kommer att äta mindre kött framöver. Det är speciellt unga mellan 18 och 29 år som äter mindre kött. Högst andel kött- och fiskätare finns i norra Sverige och högst procentandel veganer finns i Göteborgsområdet.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.