60 procent vill leva fossilfritt

KLIMAT I en Sifoundersökning har tusen personer fått svara på frågan om de kan tänka sig ett vardagsliv utan fossila bränslen om tio år. 60 procent var positiva till att leva fossilfritt. De tillfrågade fick också uppge sina partisympatier.

60 procent vill leva fossilfritt
60 procent kan tänka sig ett fossilfritt liv. Foto: StockAdobe

För att uppnå Parisavtalets mål om 1,5-graders uppvärmning krävs stora förändringar i samhället. PR-byrån Westanders har med hjälp av Sifo frågat 1000 svenskar om hur de ser på ett framtida liv utan bensin och diesel, med färre flygresor och dyrare varor i vissa fall.

Okej att leva fossilfritt

Av de tillfrågade svarade 24 procent att de absolut kan tänka sig ett sådant liv, även om det skulle innebära vissa uppoffringar. 37,6 procent svarade att de troligen kan tänka sig det. Det innebär alltså att över 60 procent ser det som möjligt att förändra sitt liv för att minska klimatpåverkan.

Drygt 30 procent svarade att de inte är sugna på sådana förändringar. Svaren inom den gruppen fördelade sig så att två tredjedelar troligen inte ville leva så, medan en tredjedel kategoriskt vägrar och svarar ”absolut inte”. Om man ser till hela den tillfrågade gruppen så är det nära tolv procent som absolut inte vill se några förändringar i sin livsstil.

Sex procent av de tillfrågade var tveksamma.

Två partier skiljer ut sig

Enligt Westanders skiljer sig åsikterna tydligt åt mellan partiernas väljargrupper. De flesta av Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas väljare vill inte ändra livsstil till förmån för klimatet. Alla övriga partier ser en klar majoritet för att ställa om, enligt undersökningen.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.