Göteborg vill se utsläppsfria byggplatser

Bygg Genom att ta fram upphandlingskrav vill Göteborg minska utsläppen av klimatgaser från byggarbetsplatser. Bygg- och anläggningsmaskiner står för en stor del av transportsektorns utsläpp. Först ut med att testa kraven är Göteborgs hamn.

Göteborg vill se utsläppsfria byggplatser
Göteborgs hamn är först ut med de nya upphandlingskraven.

Redan nästa år kan utsläppsfria arbetsmaskiner synas i Göteborg. Projektet Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser har tagit fram upphandlingskrav som ska leda till att el- och vätgasdrivna maskiner används vid anläggningsprojekt i staden, och hos flera andra aktörer. Först ut är Göteborgs hamn.

– Det känns väldigt roligt att testa kraven och göra en sådan här upphandling, även om det såklart tar mer resurser både från oss på inköp och från projektledningen. Men vi är loket på många områden i staden och det vill vi fortsätta att vara, säger Dirk Wallem, Göteborgs hamn, i en kommentar.

Ingen efterfrågan – och inget utbud

Projektet startade med en nulägesanalys. Det visade sig då att aktörerna på marknaden inte såg någon efterfrågan på el- och vätgasdrivna anläggningsmaskiner. Samtidigt saknade beställarna ett utbud. För att få fart på utvecklingen togs fem krav fram. Det handlar till exempel om att kräva att en viss andel av energianvändningen ska vara utsläppsfri på platsen.

Om staden lyckas få till en omställning av arbetsmaskiner, så väntar ytterligare miljöfördelar runt hörnet.

– Projektet har också stärkt stadens förutsättningar att bidra ytterligare till att minska koldioxidutsläpp, luftföroreningar och bullerstörningar från stadens entreprenader, säger Malin Östblom, miljöstrateg på Göteborgs stad, i en kommentar.

Tidigare projekt

I Göteborgsområdet finns redan erfarenhet av elektriska arbetsmaskiner, då Skanska och Volvo arbetat med en utsläppsfri bergtäkt i närheten av Göteborg. Där testades elektriska grävmaskiner, dumpers och hjullastare redan 2018.

En rapport om projektet med upphandlingskrav finns att ladda ner här.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.