Klimatklivet stödjer biogasanläggningar med maxbelopp

Transport Sammanlagt 30 miljoner euro går från Klimatklivet till Gasum. Pengarna ska användas för att bygga två nya biogasanläggningar, en i Dalarna och en i Kalmartrakten. Företaget har dock, trots stödet, inte tagit något investeringsbeslut ännu.

Klimatklivet stödjer biogasanläggningar med maxbelopp
Erik Woode, Gasum, berättar om de nya biogasanläggningarna.

Gasum vill satsa på två biogasanläggningar, som ska omvandla lokal råvara till drivmedel för framför allt tung trafik. Nu har bolaget fått stöd från Klimatklivet med 15 miljoner euro per anläggning. Den totala investeringen är beräknad till 725 miljoner kronor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Anläggningen som planeras i Borlänge ska använda gödsel och matavfallsslam för att producera flytande biogas. Matavfallsslam finns redan på orten, totalt körs cirka 47 000 ton sådant slam iväg från Borlänge idag. Om anläggningen byggs kommer slammet istället att pumpas direkt dit och bli biogas. Anläggningen kommer som planerna ser ut nu att ha en kapacitet på 120 GWh.

Biogasanläggningar ger gas till många mil

Anläggningen i Kalmar län kommer, om den blir verklighet, att basera sin produktion på gödsel och restprodukter från jordbruket, och få en kapacitet på 70 GWh.

– Produktionskapaciteten är totalt 190 till 200 GWh/år och på det kan man köra antingen 400 långtradare (HDV) i 12 500 mil/år eller 23 000 personbilar i 1500 mil/år, förklarar Erik Woode, Gasum.

Stor potential på Öland

Anläggningen utanför Kalmar är etablerad i samarbete med Mörbylånga Biogas AB, och Mörbylånga kommun har redan satsat på biogas som drivmedel för lokaltrafik och skolskjutsar. Kommunen skriver på sin hemsida att potentialen för att producera biogas från gödsel är stor på Öland.

Gasum planerar att endast använda svenska råvaror i anläggningarna.

– Anläggningarna planeras för inhemska råvaror, främst gödsel från nöt, svin, kyckling och höns, avfall från lantbruket samt utsorterat och behandlat organiskt hushållsavfall. Det kommer också att finnas strömmar med restprodukter från livsmedelsframställning, säger Erik Woode.

Vilken typ av avfall uppstår från en biogasanläggning och hur tas det omhand?

– Från våra biogasanläggningar kommer biogödsel som recirkuleras till lantbruket som ersättning för handelsgödsel. Det hela handlar om cirkularitet och våra anläggningar kommer inte producera något avfall, säger Erik Woode.

Inget investeringsbeslut fattat

Anläggningarna kan tidigast stå klara i slutet av 2023. För att det ska bli verklighet ska först alla tillståndsprocesser klaras av, och Gasum har ännu inte fattat det slutliga investeringsbeslutet.

– Utfallen i våra affärsmodeller är avgörande för investeringsbeslut, men också politiska beslut har inverkan. Givetvis bidrar ett substantiellt investeringsbidrag som det från Klimatklivet på ett positivt sätt, men vi är också mycket spända på hur den för ett år sedan presenterade Biogasmarknadsutredningen kommer att påverka eventuella produktionsstöd, säger Erik Woode.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.