Stöd leder till fossilberoende i utvecklingsländer

Internationellt Världsbankens energistöd till tre utvecklingsländer granskas i en rapport från Naturskyddsföreningen och organisationen Recourse. Undersökningen visar bland annat att stödet till fossila bränslen är många gånger större än stödet till förnybart.

Stöd leder till fossilberoende i utvecklingsländer
Småskaliga energilösningar, som solceller, får stå tillbaka när Världsbanken satsar på gas. Bilden är från Hsipaw, Myanmar. Foto: StockAdobe

Energistödet till Mocambique, Myanmar och Nigeria har granskats i en ny rapport från Naturskyddsföreningen. Enligt rapporten fokuserar Världsbanken på utveckling av fossilgas. Stödet har också lett till att Mocambique är på väg att bli en stor kolexportör. Detta trots att förutsättningarna för förnybart är goda i länderna.

– Världen står inför en klimatkris som drabbar många fattiga länder hårt. Trots det går Världsbankens stöd till investeringar i fossila bränslen vilket låser in länder i fossilberoende, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare, i en kommentar.

Fokuserar på fossilgas

Samtidigt leder satsningarna på fossilgas till att andra behov kommer i kläm. Världsbanksgruppen ska öka tillgången till energi för fattiga människor, och det lyckas inte i de undersökta länderna.

– I alla tre länderna fokuserar Världsbanksgruppen på utvecklingen av fossilgas. Det inte bara driver på klimatförändringarna utan är också ett dyrt energislag för människor som lever i fattigdom, säger Karin Lexén.

Elen blir dyrare

I Myanmar och Mocambique stödjer Världsbanksgruppen omvandling av naturgas till LNG, en energiintensiv process. Rapportförfattarna konstaterar att detta både bidrar till klimatutsläpp och ökar efterfrågan på el, vilket i sin tur gör den dyrare för landets fattiga.

Studien heter Assessing the World Bank’s contributions to Climate Goals and Energy Access: Nigeria, Mozambique and Myanmar och finns att ladda ner här.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.