5 artiklar för bättre jämställdhetsarbete

Internationella kvinnodagen Machoindex, ny jämställdhetsstandard och upphandling som stöttar jämställdhetsarbetet. Idag 8 mars låser vi tillfälligt upp en rad artiklar med fokus på den här aspekten av hållbarhet. Håll till godo!

5 artiklar för bättre jämställdhetsarbete
Jämställdhetsarbete ger flera vinster. Foto: StockAdobe

Miljö & Utveckling rapporterar återkommande om jämställdhetsarbete. Idag 8 mars har vi tillfälligt låst upp fem artiklar med fokus på jämställdhetsfrågan.

Machoindex testat

Svevia var först ut med att testa ett nytt verktyg för att spåra machokultur på arbetsplatsen: machoindex. Miljö & Utveckling skrev om indexet i januari i år och intervjuade Svevias regionchef Martin Gretzer, som arbetat i byggbranschen i över 20 år.

– Medvetenheten har absolut ökat, men vi har en bra bit kvar till önskat läge. Jag tror att en av anledningarna till att machokulturen finns kvar är att man i vardagen inte tänker på vilken jargong som används och är tillåten på arbetsplatsen, sade han.

Jämställdhetsarbete med flera vinster

Vinsterna med en minskad machokultur är flera. För Svevias del handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare, och att få en säkrare arbetsplats. Men även lönsamheten påverkas av machokulturen:

– Den tredje utmaningen, som kommer på köpet av det här, är lönsamheten. Ska vi ha lönsamhet i vår bransch så hänger det också ihop med hur människor trivs på jobbet och hur inkluderade och involverade de känner sig. Machokulturen har verkligen en stark påverkan inom flera områden.

Att machokultur är ett problem i byggbranschen visar Byggchefernas årliga mätning av machoindex. Och i år är det fler byggchefer som uppfattar machokultur än 2021.

Machoindex har tagits fram för att mäta machokultur i byggbranschen. Det kan handla om normer och värderingar, men ett av de vanligaste problemen är sexistiska skämt.

Skogsbranschens rapport avslöjar ojämställdhet

Men inte bara byggbranschen har problem. I januari rapporterade Miljö & Utveckling om skogsbranschens maskulina normer, som resulterat i rapporten  Jämställdhet i skogsbranschen. Jenny Kejerhag intervjuade Susanne Öberg, som är en av författarna till rapporten.

– Branschen upplevde att det inte alla gånger var så lätt att rekrytera rätt kompetens till rätt uppdrag. I samband med Metoo kom insikten om att branschen var ojämställd. Några ledare började därför känna att “det här arbetet behöver vi göra och framför allt tillsammans”, berättar Susanne Öberg.

Standard för jämställdhetsarbete

I februari rapporterade vi om den planerade internationella standarden för att implementera jämställdhetsarbete i organisationen. Yasemin Bayramoglu intervjuade Niclas Widell på Sis om Sveriges eventuella medverkan till att ta fram standarden.

– Vi har högt internationellt anseende, på det viset kan det vara bra om vi är med och påverkar så vi inte hamnar i baksätet. För standarden kommer ju bli verklighet, oavsett om vi deltar eller ej, konstaterar Niclas Widell.

Upphandling med jämställdhet i vågskålen

Och slutligen – ett tips för mer hållbar upphandling. Förra året kom Upphandlingsmyndighetens guide för jämställdhetskrav vid offentlig upphandling, framtagen i samarbete med SKR. Här kan du läsa mer om den, och få upp ögonen för varför det kan vara bra att koppla på jämställdhetsblicken vid upphandling.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.