Upphandling ska stötta jämställdhetsarbete

Social hållbarhet Genom krav vid offentlig upphandling ska jämställdhetsarbetet kunna stärkas. Det är tanken bakom en guide från Upphandlingsmyndigheten.

Upphandling ska stötta jämställdhetsarbete
Utegym är ett exempel där det är en fördel att ta med jämställdhet i upphandlingen.

I en ny vägledning visar Upphandlingsmyndigheten i samarbete med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) vägen till ökad social hållbarhet vid upphandlingar. Det handlar om att lyfta fram jämställdhetsperspektivet. Guiden är framtagen i nära samarbete med flera upphandlande myndigheter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Många frågor om upphandling och jämställdhetsarbete

Det är sedan några år tillbaka en skrivning om att upphandlande myndigheter bör ta med sociala hänsyn om ”upphandlingens art motiverar detta”. I det ingår bland annat jämställdhetskrav. Samtidigt var den befintliga vägledningen, som skulle hjälpa kommunerna att ställa jämställdhetskrav, nästan tio år gammal.

– SKR kontaktade oss för drygt ett år sedan för att de ville uppdatera en jämställdhetsvägledning från 2012. De hade fått mer och mer önskemål från sina medlemmar om att en uppdatering behövdes, berättar Ellionor Triay Strömvall, som ansvarar för social hållbarhet på Upphandlingsmyndigheten.

”Vi använder skattepengar”

Svenska myndigheter handlar varor och tjänster för över 800 miljarder kronor per år.

Ellionor Triay Strömvall.

– Utgångspunkten är att vi använder skattepengar. Alla de pengar som går ut från staten måste användas för att uppfylla både kvinnors och mäns behov. Därför är det viktigt att se på sina upphandlingar kritiskt. Ett klassiskt exempel är att man kanske snöröjer bilvägen tidigare i processen, för att man alltid har gjort så. Då är det på gång- och cykelvägen som olyckor kan ske, och det är oftare kvinnor som använder dem medan män kör bil, säger Ellionor Triay Strömvall.

Steg 1: Checklistan

Fakta

Detta är systematiskt jämställdhetsarbete

Systematiskt jämställdhetsarbete innebär att jämställdhetsarbetet inte är ett separat projekt vid sidan av den ordinarie verksamheten, utan integreras.

Guiden består av en vägledning och en checklista.

– Vi har listat alla de frågor man behöver ställa sig i processen och samlat dem i en checklista. Det är bra att börja där och vill man sedan kolla upp något mer så går man vidare till vägledningen, säger Ellionor Triay Strömvall.

Tips för mer jämställdhet vid upphandling

För att uppnå en mer jämställd upphandling behöver upphandlaren bland annat se mönster i sina upphandlingar, ha en bra dialog med de som ska använda det som köps in, och följa upp upphandlingarna.

– Hur blev resultatet för kvinnor och män eller pojkar och flickor? Kan man dela upp statistiken? Sedan gäller det att ta med resultatet in i nästa upphandling, och att man hela tiden är kritisk, säger Ellionor Triay Strömvall.

Utegym – för vem?

Hon tar utegym som ett exempel där upphandlingen kan göra skillnad. Det kan handla om val av vikter, tjocka handtag och otrygga placeringar.

– Då får man fråga sig, vilka är det som ska må bättre? Förhoppningsvis är det väl alla, och inte bara 1,80 långa män med stora händer! Då gäller det att upphandlaren ska tänka på det och ställa sig frågan varför inte alla grupper använder utegymmen, och vad det finns för hinder.

Mer resurser behövs

Samtidigt är det ofta tidsbrist när en upphandling ska genomföras.

– Upphandling är tidskrävande och vi vet att många upphandlare har för lite tid. Därför är det bra om man kan satsa mer tid och resurser på upphandling i offentlig sektor, säger Ellionor Triay Strömvall.

Här hittar du vägledningen.

Fakta

Tips för mer jämställda upphandlingar

1. Fundera på vem eller vilka du upphandlar för och involvera människor mer. Det gäller både leverantörer och användare.

2. Försök att vara medveten om de normer som styr upphandlingen, vad gör man för att man ”alltid” gjort så och vad är medvetna beslut?

3. Tänk igenom uppföljningen redan från början.

4. Upphandlingsmyndigheten och SKR:s vägledning innehåller en checklista som hjälper dig att lyckas med processen – börja där och använd vägledningen vid behov.

 

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.