nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Skog
Inventeringen av nyckelbiotoper, som precis hade kommit igång, får nu avbrytas. FOTO: Shutterstock

Krympt miljöbudget ska klubbas

Idag tisdag debatterar riksdagen miljöbudgeten. Vid budgetomröstningen stod det klart att miljöområdet minskas med ungefär 2 miljarder kronor jämfört med regeringens förslag för 2019, till knappt 10 miljarder kronor.

  • Annons 1

Det är en i huvudsak moderat miljöbudget som nu debatteras, och troligen klubbas utan ändringar, i kammaren. Miljö & Utveckling har gått igenom förslaget och jämfört den klubbade budgeten med övergångsregeringens och de övriga partiernas önskemål.

Den enskilt största minskningen drabbar området Klimatinvesteringar, där regeringens förslag på 1,6 miljarder kronor mer än halveras till 750 miljoner kronor. Klimatklivet är ett stöd till investeringar på lokal och regional nivå, bland annat för laddinfrastruktur. När det gäller Klimatklivet har moderaternas nivå fått styra. Men av partiets motion framgår att man egentligen helst velat stryka hela Klimatklivet vilket inte var praktiskt möjligt.

Kraftiga nedskärningar av naturvården

Naturvården har också fått stryka på foten. Budgeten för skydd av värdefull natur minskar med 740 miljoner kronor enligt förslaget, och anslagen för åtgärder för värdefull natur minskar med 600 miljoner kronor, en halvering mot regeringens förslag. Naturvårdsverket, som ansvarar för naturvården, får också egna neddragningar. Enligt regeringens förslag skulle verket tilldelas 626 miljoner kronor, men det blir nu 575 miljoner kronor. De totala neddragningarna på Naturvårdsverkets verksamhet blir enligt en twitterkommentar från generaldirektör Björn Risinger 40 procent.

Intressant är att varken M eller KD – ja, faktiskt inget parti – föreslog en minskning på just 50 miljoner kronor på Naturvårdsverkets anslag. M ville sänka budgeten med 100 miljoner och KD med 109 miljoner kronor, jämfört med regeringens förslag, medan C föreslog plus 15 miljoner kronor.

Detta beror antagligen på att en oppositionsbudget inte är fullt genomarbetad från början. Istället kallas tjänstemän in vid sittande möte och frågas ut om förslagens konsekvenser. Troligen är det detta som har hänt i fallet Naturvårdsverkets budget, som alltså kunde ha varit ännu lägre.

Elfordonspremien försvinner 

Elfordonspremien försvinner helt medan elbusspremien minskar med 20 miljoner kronor. SD och L är motståndare till elbusspremien.

Områden som enligt förslaget får ökade anslag åtgärder för havs- och vattenmiljö med 200 miljoner kronor, internationella klimatinvesteringar med 80 miljoner kronor, samt klimatanpassning med 145 miljoner kronor. Samtidigt skärs alltså området klimatinvesteringar ner kraftigt.

En vinnare i budgeten är forskningen som finansernas av Formas, det vill säga forskning inom jordbruk, skogsbruk och liknande. Enligt förslaget ska Formas fördela 200 miljoner kronor mer än vad regeringen hade tänkt sig under 2019. Formas får dock inte mer pengar till sin egen verksamhet.

SD ville skära mest i miljöbudgeten

Om man tittar på hur förslagen fördelar sig mellan de olika partierna så ville Sverigedemokraterna skära nära fyra miljarder i miljöbudgeten, därefter kommer KD som vill dra ner med närmare tre miljarder, L som ville minska ungefär två miljarder och moderaterna vars förslag var på minus 1,7 miljarder kronor.

Medan en genomgång visar att moderaterna tycks ha fått stort genomslag för sina förslag, är läget ett annat för KD. Partiets främsta avtryck i miljöbudgeten så här långt tycks vara en minskning på 100 miljoner kronor till sanering av förorenad mark – förutom det faktum att budgeten överhuvudtaget finns.

Klimatinvesteringar fram till 2023 nära utraderade

Tittar man vidare på de mer långsiktiga satsningarna så stämmer budgeten till stora delar överens med regeringens förslag med två stora undantag: Klimatinvesteringar och Industriklivet.

För Industriklivets del är minskningen mot regeringens förslag 800 miljoner kronor (2020-2026). En miljard kvarstår.

Klimatinvesteringarna skärs ned från 2,5 miljarder kronor till noll för åren 2020-2023. Här försvinner alltså pengar till åtgärder för att snabbt minska utsläppen av växthusgaser. Med tanke på nedskärningen även i 2019 års budget blir det inte mycket kvar av regeringens förslag till klimatinvesteringar.

Även investeringsstödet för gröna städer föreslås minska från 200 miljoner kronor till noll, och anslagen för miljöövervakning minskar jämfört med regeringens förslag.

Skatteminskningar med 1,5 miljarder kronor

Förslag om borttagen flygskatt och ändringar i dieselskatten för bönder är exempel på förslag som inte finns i miljöbudgeten, utan i andra delar av statsbudgeten. Enligt Naturskyddsföreningen minskar skatterna på energi, miljö och koldioxid med närmare 1,5 miljarder kronor jämfört med övergångsregeringens förslag.

Läs mer: Mattias Goldmann: Till klimatmötets försvar

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) skapar stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.