Idag röstar EU om nya energilagarna

EU Idag röstar EU-parlamentet om hur användningen av energi inom unionen ska regleras så att klimatmålen från Paris uppfylls. Förslaget innehåller bindande mål för förnybar energi på 32 procent och 32,5 procent för energieffektivitet till år 2030.

Idag röstar EU om nya energilagarna
HSB

EU-parlamentet ville se krav på att 40 procent av energianvändningen sparas in till år 2030, medan kommissionen nöjde sig med 30 procent. En överenskommelse nåtts med ett mål på 32,5 procent för år 2030. Målet kan komma att höjas framöver, dock inte sänkas. Idag röstar parlamentet bland annat om det.

Överenskommelsen handlar också om att medlemsstaterna ska åläggas att spara 0,8 procent årligen åren 2021 till 2030. Varje medlemsland ska också presentera en nationell energi- och klimatplan senast 31 december år 2019, och därefter vart tionde år. Kolbudget och tanken om att nå en fossilfri ekonomi så snart som möjligt ingår också i förslaget.

Ska säkra rätten till egen el

De nya lagarna som ska även ge EU:s invånare rätten att producera förnybar energi för egen konsumtion, och dessutom lagra och sälja eventuell överskottsproduktion.

– Tydliga regler behövs för att nå målen i Parisöverenskommelsen. Vi har därför försäkrat oss om att den nationella planeringen i unionen stämmer överens med målet att hålla den globala temperaturökningen en bra bit under 2-gradersmålet, med ambitionen att nå 1,5 grader, säger Michèle Rivasi, fransk företrädare för den gröna gruppen i parlamentet, i ett pressmeddelande.

Kraven kan komma att skärpas

För att nå fram, ska medlemsstater intensifiera sitt samarbete sinsemellan men också med civilsamhället och andra intressenter. Andra medel som nämns är forskning och utveckling.

Social hänsyn ska tas till de personer och regioner som idag förbrukar så lite energi att de kan kallas energifattiga.

Kommissionen kan komma att skärpa kraven om det visar sig att klimatmålet inte uppnås, framgår av ett pressmeddelande från EU-parlamentet.

Läs mer: EU satsar 100 miljoner kronor på bioekonomin

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.