nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Solceller monteras på taket på en HSB-förening.
Rätten att producera och lagra egen el tas upp i EU-parlamentet idag. FOTO: HSB

Idag röstar EU om nya energilagarna

Idag röstar EU-parlamentet om hur användningen av energi inom unionen ska regleras så att klimatmålen från Paris uppfylls. Förslaget innehåller bindande mål för förnybar energi på 32 procent och 32,5 procent för energieffektivitet till år 2030.

  • Annons 1

EU-parlamentet ville se krav på att 40 procent av energianvändningen sparas in till år 2030, medan kommissionen nöjde sig med 30 procent. En överenskommelse nåtts med ett mål på 32,5 procent för år 2030. Målet kan komma att höjas framöver, dock inte sänkas. Idag röstar parlamentet bland annat om det.

Överenskommelsen handlar också om att medlemsstaterna ska åläggas att spara 0,8 procent årligen åren 2021 till 2030. Varje medlemsland ska också presentera en nationell energi- och klimatplan senast 31 december år 2019, och därefter vart tionde år. Kolbudget och tanken om att nå en fossilfri ekonomi så snart som möjligt ingår också i förslaget.

Ska säkra rätten till egen el

De nya lagarna som ska även ge EU:s invånare rätten att producera förnybar energi för egen konsumtion, och dessutom lagra och sälja eventuell överskottsproduktion.

– Tydliga regler behövs för att nå målen i Parisöverenskommelsen. Vi har därför försäkrat oss om att den nationella planeringen i unionen stämmer överens med målet att hålla den globala temperaturökningen en bra bit under 2-gradersmålet, med ambitionen att nå 1,5 grader, säger Michèle Rivasi, fransk företrädare för den gröna gruppen i parlamentet, i ett pressmeddelande.

Kraven kan komma att skärpas

För att nå fram, ska medlemsstater intensifiera sitt samarbete sinsemellan men också med civilsamhället och andra intressenter. Andra medel som nämns är forskning och utveckling.

Social hänsyn ska tas till de personer och regioner som idag förbrukar så lite energi att de kan kallas energifattiga.

Kommissionen kan komma att skärpa kraven om det visar sig att klimatmålet inte uppnås, framgår av ett pressmeddelande från EU-parlamentet.

Läs mer: EU satsar 100 miljoner kronor på bioekonomin

 

Taggar:, ,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.