Energiförslag vann stort i parlamentet

EU Tre lagförslag inom energiområdet har röstats igenom i Europaparlamentet. Det handlar om energieffektivitet, förnybara energikällor som biodrivmedel, och styrning av energiunionen.

Energiförslag vann stort i parlamentet
Shutterstock

Med bred marginal röstade EU-parlamentet igenom tre förslag inom energiområdet. Det handlar om bindande mål för förnybara energikällor, som biodrivmedel, mål för energieffektivitet och hur energiunionen ska styras. En överväldigande majoritet i parlamentet röstade för den nya regleringen, som nu ska tas upp av ländernas regeringar i rådet.

Beslut om biodrivmedel

Bland annat fattades beslut om det som kallas andra generationens biodrivmedel. Senast 2030 ska minst 14 procent av bränslet för transporter komma från sådana förnybara källor. EU-länderna ska också se till att genomföra effektiviseringsåtgärder för att få bort energifattigdom. Ett exempel på energifattigdom är när hyresgäster med kallhyra tvingas frysa för att de inte har råd att betala sina energiräkningar, samtidigt som hyresvärden saknar incitament för att effektivisera byggnadens energianvändning. Det är ovanligt i Sverige, där värmen vanligen ingår i hyran.

Förslag om egen energiproduktion

En annan del i överenskommelsen är att EU:s medborgare ska få ha egen energiproduktion, sälja överskottet och även lagra energi. För svensk del är detta inget nytt.

José Blanco López, som ansvarar för förslaget om förnybara energikällor, säger så här i ett pressmeddelande:

– Vi har minskat incitamenten för investeringar i ny produktion av biobränslen baserade på livsmedelsgrödor och främjat mer avancerade biobränslen. Vi har också lyckats stärka rätten till egen användning och fört in parlamentets önskemål att stoppa kostnader och avgifter för egenförbrukning av energi fram tills 2026.

Läs mer om förslagen här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.