WWF kräver nationell koldioxidbudget

Klimat Världsnaturfonden WWF vill se en nationell koldioxidbudget för Sverige. Enligt organisationen behöver Sverige minska sina utsläpp med 21 procent – redan i år. Annars blir det svårt att leva upp till våra åtaganden enligt Parisavtalet.

WWF kräver nationell koldioxidbudget
Dags för nationell koldioxidbudget, tycker WWF. Foto: StockAdobe

Forskare vid Uppsala universitet har uppdaterat beräkningarna för en svensk, nationell koldioxidbudget. Det handlar alltså om den totala mängd växthusgaser som Sverige kan släppa ut om vi ska hålla oss inom Parisavtalets 1,5-graders-ram.

Uträkningarna pekar på att det är bråttom att uppnå stora utsläppsminskningar. Med det i ryggen kräver nu Världsnaturfonden WWF inför valrörelsen att Sverige skaffar en nationell koldioxidbudget.

– Om vi inte själva når våra åtaganden i Parisavtalet kan vi inte förvänta oss att andra länder gör det heller. Därför behöver Sverige gå före och införa en nationell koldioxidbudget som kräver årliga utsläppsminskningar på mer än 20 procent om vi ska vara ärliga med att vi försöker hålla oss till 1,5-gradersmålet, säger Madeleine van der Veer, ansvarig för samhällspolitik på WWF, i en kommentar.

Skulle behöva minska utsläppen med 21 procent årligen

Beräkningarna för Sveriges tillgängliga utsläppsbudget kommer från professor Kevin Andersson och doktorand Isak Stoddard vid Uppsala universitet. Enligt dem skulle Sverige behöva minska sina utsläpp med 21 procent från och med i år. Isak Stoddard menar att en utsläppsbudget skulle sätta ljuset på brister i utvecklingen:

– En koldioxidbudget kan göra det möjligt att syna den samhällsutveckling och de politiska åtgärder som i över 30 år har bidragit till att utsläppen fortsatt att öka globalt, säger han i en kommentar.

Utgår från IPCC

Forskarna har utgått från IPCC:s koldioxidbudget och räknat om det till en nationell budget på totalt 170 miljoner ton. Denna äts snabbt upp av de nationella, territoriella utsläppen, som ligger på omkring 50 miljoner ton per år.

För att få fram en koldioxidbudget krävs en rad antaganden, bland annat har forskarna inte räknat med CCS-teknik (koldioxidinfångning och -lagring). Hela den ursprungliga studien, som publicerades 2020, finns att läsa här.

Koldioxidbudgetar har tidigare antagits på kommunal nivå, i bland annat Nyköping och Ängelholm.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.