-->

Volvoreklam fälldes

Volvos Tv-reklam med joggarna som springer efter en Volvobil och andas in ozonbefriad luft fälldes på tisdagen av Marknadsdomstolen. Det skriver TT. Domstolen bedömmer, med hjälp av forskarutlåtande, bilens ozonreducerande effekt som marginell. Därmed betecknas marknadsföringen som ovederhäftig. Volvo drog självmant tillbaka reklamen för ett år sedan när företaget stämdes i Marknadsdomstolen av Konsumentombudsmannen.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.