Regeringen stämmer EU-kommissionen

Regeringen beslutade idag att stämma EU-kommissionen för beslutet att godkänna parakvat i bekämpningsmedel inom EU. Beslutet fattades av kommissionen i december i fjol. Stämningen innebär att EG-domstolen prövar regeringens begäran att ogiltigförklara kommissionens beslut. Inom EU används medlet vid ogräsbekämpning till exempel i oliv-, vin och hasselnötsodlingar. I Sverige har parakvat varit förbjudet sedan 1983.

– Beslutet som vi tog idag är principiellt viktigt. Jag har ända sedan frågan för första gången kom upp försökt att stoppa detta farliga ämne. Jag anser att parakvat är ett oacceptabelt bekämpningsmedel som inte hör hemma i ett hållbart jordbruk, säger Lena Sommestad.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.