Nytt informationssystem om farliga ämnen

Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett informationssystem för farliga ämnen i varor. Idag finns inget sådant, men ett gemensamt system ska så småningom finnas i hela EU.

– Det här är ett mycket viktigt uppdrag. Med bättre information kan konsumenter välja att köpa de mest hälsosamma och miljövänliga produkterna och varorna kan hanteras på ett bättre sätt när de blivit avfall, konstaterar miljöminister Lena Sommestad.

I Kemikalieinspektionens uppdrag ingår att göra pilotstudier i ett flertal varuhanteringskedjor, bland annat för byggvaror som innehåller bromerade flamskyddsmedel.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.