Vattenbuffelsläpp: Här jobbar de nya naturvårdarna

Biologisk mångfald Två vattenbufflar har fått jobb som naturvårdare i Fysingens naturreservat i Stockholms län. Se när de släpps ut på grönbete.

Vattenbuffelsläpp: Här jobbar de nya naturvårdarna
Foto: Martin Olgemar/ Adobe Stock

Den 15 maj klockan 14.00 släpps de två asiatiska bufflarna Maud och Ellen ut på grönbete i Fysingens naturreservat i Sigtuna kommun. Deras uppdrag är att beta på land och i vatten för att gynna den biologiska mångfalden.

Bakom projektet står Länsstyrelsen Stockholm, Naturskog och Världsnaturfonden WWF som vill hitta nya sätt att sköta värdefull natur.

– Vattenbuffeln är fenomenal på att sköta våtmarker. Den kan dyka ner och beta rötter av vass och andra växter på botten. Eftersom den gärna betar och simmar långt ut i vattnet skapar den öppningar och vassfria miljöer där många arter kan trivas, som våtmarksfåglar och groddjur, säger Jenny Jewert, jordbruksexpert på WWF.

Fakta

Fakta om vattenbufflar

Vattenbuffeln härstammar från den asiatiska flodvattenbuffeln. Totalt finns 168 miljoner tama vattenbufflar i världen, varav de flesta i Asien. I Sverige finns ett 80-tal bufflar på en handfull gårdar som används för mjölk- och köttproduktion, och för att sköta våtmarksområden.

Vattenbuffelns klövar är utformade så att de kan gå bra på sanka marker. De gillar att gyttjebada och lerpölarna som bildas gynnar djur som grodor och våtmarksfåglar. Vilda vattenbufflar var tillsammans med visenter och föregångare till våra hästar och kor med och formade det europeiska landskapet. Nu får de tama släktingarna återuppta jobbet i Fysingen.

Fakta: WWF

Ska hålla borta vass

Området där Maud och Ellen ska jobba är känt för sitt rika fågelliv med över 100 häckande arter och är ett populärt utflyktsmål i regionen.

Men under de senaste åren har betestrycket varit för svagt, vilket gjort att vassen brett ut sig.

– Vi ser en riktig win-win här. Med vattenbufflarna får vi en bättre och billigare skötsel. Att sköta vassbältena maskinellt är kostsamt och komplicerat. Dessutom får besökarna något annorlunda och kul att titta på. Vi hoppas att bufflarna får ännu fler att upptäcka den speciella våtmarksmiljön i reservatet, säger Martin Olgemar, vattensamordnare på Länsstyrelsen i Stockholms län.

vattenbufflar
Vattenbufflar på Ängsholmens Gård. Foto: Martin Olgemar

Barnkammare i reservatet

Till sommaren väntas Ellen och Maud föda kalvar. WWF meddelar att besökare är välkomna att titta på bufflarna, men inte gå in till dem i hagen.

– Vattenbufflarna blir ett utmärkt tillskott till våra andra betesdjur i Fysingen. Jämfört med vanliga kossor är bufflarna skygga och mer vaksamma, men när de lär känna sina skötare söker de gärna kontakt och gillar att bli kliade, säger Johan Josephson, vd på Naturskog AB.

Se släppet här.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.