Svensk kolinlagring i unik pilot

KLIMAT Nu provkörs en svensk marknadsplats för kolinlagring. Det handlar om att binda kol i jordbruksmark och kompensera lantbrukarna som gör jobbet. 2021 ska systemet tas i drift om allt går enligt plan.

Svensk kolinlagring i unik pilot
Grödorna på fältet ska binda koldioxid från atmosfären - kolinlagring. Foto: Stefan Lindblom/Hbgbild

Som Miljö & Utveckling tidigare rapporterat driver Malmöföretaget Miljömatematik ett projekt för att dra igång kolinlagring i svensk jordbruksmark. Nu sjösätts en pilot av den kommande marknadsplatsen med tio anslutna gårdar, och bland intressenterna märks Max Burgers och Oatly. Lunds universitet och SLU är också knutna till projektet, som ska ge svar på en mängd frågor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Incitament för svensk kolinlagring saknas

Svensk jordbruksmark har potential att binda kol, men incitamenten saknas. Samtidigt inkluderar fler och fler aktörer klimatkompensation, som ju bland annat kan ske genom kolinlagring, i sina strategier.

Genom att göra det möjligt att köpa kolinlagring i Sverige vill aktörerna bakom piloten skapa nya möjligheter att binda kol, som hämtas från atmosfärens koldioxid, i marken. Det finns flera metoder för att fånga in koldioxid, bland annat genom att arbeta med mellangrödor som ser till att jorden inte ligger bar.

Garanterar ingen kolinlagring i år

Årets pilotprojekt kommer inte att garantera någon kolinlagring, utan genomförs för att undersöka bland annat mätmetoder, uppföljning och verifiering.

Lova Brodin.

– Pilotens syfte är samla den kunskap som behövs för att kunna göra detta i nästa steg. Under piloten kommer vi finjustera frågeställningar, sätta systemgränser för kvantifiering, ta in fler samarbetspartners, sätta pris per enhet kol, trycktesta systemet, prova tekniska lösningar och lära oss genom bygga den digitala plattformen, säger Lova Brodin, vd på Miljömatematik, och förtydligar:

– Vi kommer inte i detta läge garantera kolinlagring kvantitativt.

Hoppas på verifierad kolinlagring nästa år

Lanseringen är planerad till vintern 2020/2021 och man hoppas kunna starta med en verifierad kolinlagring under nästa år. Då kommer det också att finnas tillräcklig kunskap för att kunna säkra additionalitet, hoppas initiativtagarna.

De lantbrukare som deltar i piloten kommer att få en ersättning på 1 000 kronor per hektar. Beloppet baseras på en antagen miniminivå på 300 kilos kolinlagring per hektar och den svenska koldioxidskatten på drygt 1000 kronor per ton.

– Det betyder inte att det är 1000 kr/ton koldioxid som kommer bli priset nästa år, men det ger en fingervisning om i vilken skala vi rör oss, säger Lova Brodin.

Omdiskuterad modell

Klimatkompensation är ett hett debattämne, och befintliga projekt fick hård kritik i medierna i höstas.

– Vi är medvetna om att det är mycket kritik just nu runt klimatkompensation. Problematiken kring verifiering och additionalitet blir ännu tydligare när vi ”tar hem” kolinlagring, och det är något vi adresserar tillsammans alla samarbetspartners i piloten. Utifrån lärdomarna denna första säsong kommer vi förhoppningsvis ha fler svar till hösten, säger Lova Brodin.

Här hittar du sajten för kolinlagringsprojektet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.