Tyskland utreder ytterligare begränsning av BPA

Kemikalier Tyskland utreder möjligheterna att begränsa BPA och liknande bisfenoler av miljöskäl. Utredningen ska vara klar senast i oktober i år, och kan leda till beslut på EU-nivå.

Tyskland utreder ytterligare begränsning av BPA
BPA är redan förbjudet i nappflaskor inom EU. Foto: StockAdobe

BPA och andra bisfenoler påverkar både miljö och människa. Nyligen presenterades en studie som visar att kemikalierna kan leda till nedsatt kognitiv förmåga hos barn, vilket Miljö & Utveckling rapporterade om.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Tyskland utreder BPA på eget intiativ

Kemikaliegruppen undersöks för närvarande av EU som en del i ett större screeningprojekt. Men medlemslandet Tyskland har valt att gå före och startat en egen utredning om förslag på begränsning av kemikaliegruppen. Förslaget ska presenteras i höst, och på sikt kan det bli en del av EU:s regelverk kring kemikalier.

– Tyskland tar fram ett förslag som sedan diskuteras i den europeiska kemikaliemyndigheten Echas vetenskapliga kommittéer. Sedan är det EU-kommissionen som tar fram ett förslag som medlemsländerna röstar om, förklarar Olof Johansson, som arbetar med klassificerings- och begränsningsförslag på Kemikalieinspektionen.

Undersöker inte bara BPA utan även liknande ämnen

Tyskland har redan beskrivit vad det är landet vill undersöka. Det handlar om förslag inte bara för BPA, utan eventuellt även för andra, liknande bisfenoler. Tysklands arbete fokuserar på risker för miljön.

De skrivningar som finns idag är ytterst preliminära, men Tyskland har ändå specificerat sin utgångspunkt.

– De vill begränsa användningen som additiv eller innehåll i varor till 0,02 procent, även för importerat gods. De vill också begränsa användningen i processer som inte kan uppnå minimal exponering, säger Olof Johansson.

Vill se begränsning av läckage

Förutom detta vill Tyskland också föreslå en begränsning av hur mycket bisfenoler som får avges från produkter medan de används.

– Det här förslaget tar sikte på miljöproblematiken med bisfenol A, säger Olof Johansson.

Viktig skillnad att förslaget kan gälla en grupp

Anna Lennquist, Chemsec, kommenterar det tyska initiativet så här:

– Det nya med detta, som jag ser det, är att det är en begränsning som ska gälla bisfenol A och andra strukturellt lika ämnen. Så det är ett steg mot en mer gruppvis reglering av kemikalier. Det är också en väldigt bred restriktion som täcker många artiklar.

Hon berättar att 0,02 viktprocent är samma värde som redan angetts för kassakvitton.

– Jag tänker att det är ett naturligt steg att lägga samma nivå även för andra bisfenoler i denna breda restriktion, säger hon.

Många användningsområden

Bisfenoler används bland annat i plast, till exempel i plastflaskor av polykarbonat.

– De här materialen är väldigt användbara. Du kan skapa polykarbonatplast från olika bisfenoler med olika egenskaper, plast som har många olika användingsområden, säger Olof Johansson.

Det finns redan idag begränsningar för bisfenolen BPA som gäller bland annat kassakvitton och vid relining av dricksvattenrör. Begränsningen gäller dock bara BPA och inte andra, liknande ämnen.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.