-->

Förbud mot växtskyddsmedel på allmänna platser

Kemikalier Regeringen har beslutat om ett användningsförbud av växtskyddsmedel på vissa allmänna platser. Det handlar i första hand om skolgårdar, lekplatser och i parker.

Förbud mot växtskyddsmedel på allmänna platser
Växtskyddsmedel förbjuds på allmänna platser. Foto: StockAdobe

Det nya förbudet gäller användning av växtskyddsmedel på skolgårdar och gårdar till förskolor, lekplatser, i parker, trädgårdar och andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Gäller även tomtmark

Enligt regeringen gäller förbudet även på tomtmark för bostadshus, krukväxter i trädgårdar, koloniträdgårdsområden, i växthus som inte används yrkesmässigt samt på växter inomhus, utom i produktionslokaler, lagerlokaler och dylikt.

– Jag ser detta som ett viktigt steg på vägen mot en giftfri miljö. Genom beslutet skyddar vi känsliga grupper som barn och gravida, samtidigt som vi minskar påverkan på miljön, säger miljö- och klimatminister Per Bolund i ett pressmeddelande.

EU-regler i bakgrunden

Beslutet är ett led i skyldigheten som alla EU:s medlemsstater har, att se till att användningen av växtskyddsmedel minimeras eller förbjuds i vissa särskilda områden.

Kemikalieinspektionen får bevilja undantag för ämnen som endast medför begränsad risk för människors hälsa och miljö.

De nya reglerna börjar gälla 1 oktober 2021.

Artikeln har tidigare publicerats i nyhetstjänsten Hållbart Samhällsbyggande.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.