Ronneby kommun förlorade PFAS-målet

PFAS De 165 Ronnebybor som stämt det kommunala vattenbolaget Ronneby Miljö och Teknik (RMT) fick rätt. De höga PFAS-halterna i deras kroppar räknas som personskada. RMT blir därmed skyldiga att betala deras rättegångskostnader på drygt sju miljoner kronor och bär ansvar för skadorna.

Ronneby kommun förlorade PFAS-målet
Ronneby förlorade PFAS-målet, Kallingeborna vann.

De Ronnebybor som fått PFAS-förorenat vatten i kranen har drabbats av personskada. Det fastslår Blekinge Tingsrätt i en dom i det så kallade PFAS-målet. Skadan består både av PFAS-halterna i kroppen och av den ökade risk för sjukdomar och negativa hälsoeffekter det för med sig.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

”En fantastisk lättnad”

Totalt är det 165 personer som stämt det kommunala vattenbolaget Ronneby Miljö & Teknik (RMT). Johan Öberg är en av de advokater som företrätt de 165 Kallingborna.

– Det är en fantastisk lättnad, verkligen. Vi känner oss så oändligt glada för våra klienters räkning. De har kämpat för detta så länge. Det handlar inte först och främst om pengar, utan om upprättelse och möjligheten att gå vidare. Nu finns det någon som är ansvarig för de här skadorna som har uppstått, säger han till Miljö & Utveckling.

Höga halter i blodet

Enligt advokaterna har de halter som uppmätts i blodet hos käranden varit bland de högsta i världen. PFAS-ämnena kommer från försvarets verksamhet vid Kallinge, som förorenat en av kommunens vattentäkter. Kommunen tvingas nu betala de kärandes rättegångskostnader på sammanlagt över sju miljoner kronor. Däremot döms inget vite ut för vållande till kroppsskada.

– Vi har lagt upp det här som en fastställandetalan, där man fastställer ansvaret. När det är klart sätter de kärande sig ner i lugn och ro med kommunen och reder ut hur man ska gå vidare med ansvaret, säger Johan Öberg.

Ej klart om domen överklagas

Men det kan dröja innan denna segdragna tvist är avgjord. RMT har möjlighet att överklaga domen till hovrätten, om hovrätten ger prövningstillstånd.

– När domen vinner laga kraft, då får vi ta ställning till hur vi ska gå vidare. Vi har hela tiden velat ha en konstruktiv dialog med kommunen och i förlängningen försvaret. Vi hoppas att kommunen ska ta in försvaret i den här diskussionen.

Barn bland de drabbade

De höga halterna i kranvattnet upptäcktes 2013. Det gäller inte hela Ronneby, utan de delar som är anslutna till Brantafors vattenverk, det vill säga Kallinge och nordvästra delen av Ronneby. Domen är bitvis en skrämmande läsning där de yngsta som drabbats är barn som idag är åtta till tio år gamla.

De som drabbats av PFAS-förgiftningen hävdar att det är vetenskapligt möjligt att visa att det inom en grupp människor som utsatts för höga halter av PFAS finns en större risk att utveckla vissa sjukdomar. Exempel på sådana sjukdomar är njurcancer, levercancer, diabetes och hormonstörningar.

RMT å sin sida hävdar att förhöjda PFAS-halter i sig inte är en ersättningsgill personskada och att det inte går att dra några säkra slutsatser om ökad risk för framtida sjukdomar som beror på PFAS-exponeringen.

Kallingeborna vann

Domstolen konstaterar att lagstiftningen inte har några tydliga gränser för vad som kan anses vara en personskada. Det är därmed upp till domstolarna att avgöra. Blekinge Tingsrätt slår fast att de förhöjda halterna i blodet är en personskada eftersom de höga halterna i sig innebär en ökad hälsorisk och försämringar i kroppen.

– Det går inte att blunda för de här extremt höga halterna som man fått i sig när det finns en värld av kemister som tycker att PFAS är något man ska akta sig för, säger advokat Johan Öberg.

”En milstolpe”

De kärandens andre advokat, Göran Starkebo, menar att domen är en milstolpe.

– Domen är en viktig milstolpe för svensk skadeståndsrätt och innebär att begreppet personskada blivit tydligare. Målet avser tillämpning av produktansvarslagen, en viktig men sällan tillämpad lagstiftning inom konsumentskyddets område. Förhoppningsvis innebär denna dom en större uppmärksamhet för konsumentskydd och de möjligheter lagstiftningen erbjuder, säger han till Miljö & Utveckling.

De boende som stämt vattenbolaget vann alltså i tingsrätten, och det återstår att se om RMT överklagar och om hovrätten i så fall tar upp ärendet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.