Förslag på ytterligare två etappmål till Giftfri miljö

Kemikalier Kemikalieinspektionen föreslår två nya etappmål till det nationella miljömålet Giftfri miljö. Sedan tidigare har regeringen beslutat om fyra nya mål.

Förslag på ytterligare två etappmål till Giftfri miljö
Kemikalieinspektionen föreslår två nya etappmål för det svenska miljömålet Giftfri miljö.

I veckan gick Kemikalieinspektionen ut med nyheten att de föreslår två nya etappmål för kemikalier till miljömålet Giftfri miljö.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Det här är ett resultat av ett arbete som pågått i flera år. De tidigare målen gällde fram till år 2020. Några år innan dess började vi fundera på vad vi behöver fokusera på framöver för att leva upp till mål och strategier. Det är därmed två väl avvägda och grundade förslag till etappmål vi tagit fram, säger Amelie Pedersen utredare på Kemikalieinspektionen.

Giftfri miljö växer när fyra mål ska bli sex

I januari i år beslutade regeringen om fyra nya etappmål. Dessa berör läkemedel i miljön, växtskyddsmedel, biocidprodukter, dioxiner och för att främja en hållbar dagvattenhantering. Det är till dessa fyra som Kemikalieinspektionen nu föreslår ytterligare två.

Det första av det två nya målen handlar om att på ett effektivare sätt fasa ut särskilt farliga ämnen i konsumentprodukter.

Det andra målet syftar till en effektivare hantering av kombinationseffekter. Det vill säga när exponering för två eller flera ämnen (kemikalieblandningar), tillsammans orsakar en högre risk för skada än varje ämne för sig.

Inga tydliga nivåer för uppföljning

Miljö & Utveckling har tagit del av det PM som Kemikalieinspektionen skickat till regeringen. Av det framgår inga preciseringar av etappmålen kring nivåer eller liknande. Hur myndigheten tänkt följa upp frågan om kombinationseffekter finns däremot med.

Kemikalieinspektionen föreslår dels att en eller flera kemikaliblandningar förs in i Reach-lagstiftningen, och dels bör Kemikalieinspektionen hålla koll på hur övrig lagstiftning utvecklas inom en rad områden. Detta för att se om etappmålet för kombinationseffekter uppnås.

Till exempel handlar det om lagstiftning inom vatten, livsmedelstillsatser, leksaker, material i kontakt med livsmedel, tvätt- och rengöringsmedel och kosmetika.

Kemikalier får inte skada hälsa och miljö

De nya etappmålen kommer, om regeringen godkänner dem, ingå i det nationella miljömålet, Giftfri miljö. De bygger också vidare på EU-kommissionens förslag om en ny strategi, och kommer att bidra till arbetet med nå mål i Agenda 2030.

– Kemikalier är ett väldigt omfattande område och då behövs tydliga etappmål som näringsliv, offentlig sektor och vi på Kemikalieinspektionen kan stödja oss mot i vårt arbete. Vi behöver kemikalierna, men de får inte skada hälsa och miljö, säger Amelie Pedersen.

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.