-->

Forskare om bisfenoler: Fasa ut hela kemikaliegruppen

Kemikalier Arbetet med att fasa ut den hormonstörande bisfenolen BPA pågår. Men nu visar en studie att ersättningskemikalier kan leda till liknande problem. Nedsatt kognitiv förmåga hos barn kan kopplas till ersättningskemikalien BPF.

Forskare om bisfenoler: Fasa ut hela kemikaliegruppen
Flaskor av polykarbonat, en av många produkter där bisfenoler kan finnas. Foto: StockAdobe

Bisfenolen BPA är på väg att fasas ut. Den finns bland annat i kassakvitton, dricksflaskor och husgeråd, men exponeringen för den minskar kontinuerligt efterhand som produkt efter produkt blir BPA-fri. BPA är hormonstörande och kan påverka barns neurologiska utveckling och öka risken för att människor inte kan få barn.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Oroväckande resultat om bisfenoler

Nu har forskare vid bland annat Uppsala universitet och Karlstads universitet undersökt om ersättningskemikalier kan ha liknande effekt på människor, och resultaten är nedslående.

– Studien väcker oro. Exponeringen för BPF ökar eftersom kemikalien nu ersätter till exempel BPA i en lång rad vanliga produkter och material. Jag tycker att större ansvar borde ligga på att bevisa att kemikalier är säkra innan de släpps på marknaden, säger Elin Engdahl, forskare vid Uppsala universitet, i en kommentar.

800 kvinnor och deras barn undersökta

Resultaten kommer från den stora Selma-studien. Tre bisfenoler har mätts hos över 800 kvinnor när de var gravida, testet görs genom ett urinprov. När barnen sedan fyllt sju år görs ett slags IQ-test. Resultaten från testet har forskarna justerat för att få bort inverkan från andra parametrar, som födelsevikt och föräldrarnas utbildningsnivå.

Enligt studien kan bisfenolen BPF kopplas till en lägre kognitiv förmåga hos sjuåringarna. Forskarna kunde se att de som utsatts för störst exponering i mammans mage också hade en något lägre IQ än de som utsatts för minst exponering. Detta märks inte på enskilda individer, skriver forskarna, men däremot på gruppen som helhet.

– Vi ser en påverkan på gruppnivå, dvs en exponeringsökning från de 25 procent lägsta till de 25 procent högsta motsvarade en sänkning på 2 enheter IQ, vilket är en påtaglig effekt. Sedan är det ju så att dessa fynd stöds av experimentella försök i cell och djurmodeller vilket ger en mer samlad bild, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor vid Karlstads universitet och en av forskarna bakom studien, till Miljö & Utveckling.

Marknaden ersätter en bisfenol med en annan – finns det några andra alternativ som du ser det?

– Det finns ett antal bisfenoler som ersätter BPA, till exempel BPF, BPS, etcetera. Jag tror man måste ifrågasätta hela denna grupp av molekyler.

Vilka produkter hittar man bisfenol i?

– Hård polykarbonatplast och epoxi, vilket också innebär att man kontaminerar mat och vatten.

Vad kan man göra för att komma tillrätta med detta?

–  Jag anser att man måste fasa ut hela denna kemikaliegrupp, säger Carl-Gustaf Bornehag.

Är det något som en blivande mamma kan göra för att minska mängden bisfenol i kroppen?

– Eftersom vi vet i vilka material dessa molekyler finns kan man ju försöka minska användandet av dessa. Men det finns inga bra studier som visar att detta är ett bra sätt att faktiskt minska exponeringen.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.