”Nu gäller det att förslagen blir verklighet”

Havet Naturskyddsföreningen är positiv till miljömålsberedningens förslag till hur miljömålen för haven ska nås. Betänkandet Hav och människa innehåller bland annat förslag på en ny havsmiljölag.

”Nu gäller det att förslagen blir verklighet”
Karin Lexén. Foto: Naturskyddsföreningen

Ny havsmiljölag och ett stärkt skydd av haven är två åtgärder från Miljömålsberedningens förslag Hav och människa, som Naturskyddsföreningen anser är bra.

– Miljömålsberedningen har gjort ett gediget jobb och vi tycker att många av förslagen är bra. Det bästa är att det nu kan skapas en helhetssyn gällande havspolitiken. Havsmiljölagen och det förstärkta skyddet av havet är mycket bra förslag inom ramen för politiken. Nu gäller det att förslagen blir verklighet, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Mer sammanhållen politik behövs

Föreningen menar att viljan att skapa en mer sammanhållen havspolitik är bra. Bland de förslag som Naturskyddsföreningen lyfter fram som extra bra finns förslaget att 30 procent av haven ska skyddas till 2030, varav tio procent ska få strikt skydd. Även en föreslagen översyn av strandskyddet är positivt. Däremot skulle föreningen gärna ha sett fler förslag kring övergödning och fritidsbåtar.

Naturskyddsföreningen varnar också regeringen för att glömma bort alla de mindre åtgärderna som föreslås i betänkandet, som innehåller uppåt 100 olika åtgärdsförslag.

– Vi tycker att det viktigaste nu är att regeringen tar förslaget om en havsmiljölag vidare för en sammanhållen havsmiljöpolitik. Men det är tillsammans med de övriga åtgärderna som lagen faktiskt kan göra skillnad för livet under ytan. Det är det som räknas, säger Karin Lexén.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.